Wiele samorządów wprowadziło elektroniczny system rejestracji obecności przedszkolaka. Dzięki niemu gmina nie musi prowadzić odrębnych rejestrów, do których wpisuje godziny, w jakich dziecko przebywało w placówce - wszystkie dane na ten temat rejestrowane są automatycznie po "odbiciu" e-karty. System wprowadzono jednak nie pytając rodziców o zgodę, obciążono ich za to odgórnie opłatą za kartę. Rodzice zwracają także uwagę na to, że nie wyrazili zgody na przetwarzanie danych osobowych w programie, co jest o tyle istotne, że jego prowadzenie placówki często zlecają podmiotom zewnętrznym.
– Dyrektor przedszkola ma podstawę prawną do badania, kiedy dziecko przyszło do przedszkola i z niego wyszło – wyjaśnia dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, generalny inspektor ochrony danych osobowych (GIODO). Ale podkreśla także, że do rejestracji w systemie i ponoszenia dodatkowych kosztów nikt nie może opiekunów zmuszać - należy najpierw uzyskać ich zgodę. Inspektor podkreśla także, że zlecenie podmiotowi zewnętrznemu obsługi systemu, nie zwalnia gminy z odpowiedzialności za wyciek danych osobowych opiekunów. 
 
Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna", 8 listopada 2012 r.