Po zakończeniu projektu w 2015 r. szkoły o profilu informatycznym będą mogły nauczać już w oparciu o nowy model kształcenia ICT oparty na systemowej współpracy przedsiębiorców i nauczycieli.

- Liczymy, że wypracowany nowy model kształcenia ICT B2E sprawdzi się i będzie wykorzystywany w innych województwach w Polsce, przez organizacje IT oraz szkoły. Docelowo korzyść z naszego projektu odniosą też sami uczniowie, ponieważ będą mieli dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy o technologiach, weryfikowanej na bieżąco z udziałem firm. Będą lepiej przygotowani zarówno do dalszej nauki na studiach, jak i podjęcia pracy w IT, co z kolei powinno ucieszyć pracodawców – mówi Serwisowi PAP Katarzyna Witkowska, menedżer Technoparku Pomerania.
Dzięki wdrożeniu programu uczniowie będą uczyć się technologii i języków programowania dostosowanych do aktualnych potrzeb firm. W ramach projektu opracowane zostaną specjalne materiały, w oparciu o które nauczyciele zorganiuzują testowe lekcje. Materiały będą dostępne również w internecie. Więcej>>