Diagnozę umiejętności Centralna Komisja Egzaminacyjna organizuje wspólnie z Instytutem Badań Edukacyjnych. Szkoły, które zgłosiły chęć wzięcia udziału w diagnozie otrzymają przygotowane przez komisje zestawy zadań. Na umieszczenie materiałów na stronach internetowych oke miały czas do 9 listopada. Próbny egzamin rozpocznie się we wtorek, 13 listopada od egzaminu z historii i wiedzy o społeczeństwie. 14 listopada gimnazjaliści zmierzą się z matematyką i przedmiotami przyrodniczymi, a 15 listopada napiszą egzamin z języków obcych.

Źródło: CKE