Interwencja rzecznika związana jest z wpływem licznych skarg dotyczących sytuacji dzieci przebywających w szpitalach psychiatrycznych. Ich pobyt w placówce często trwa latami, co, zdaniem RPD, jest łamaniem praw dziecka i narusza jego godność.
Dodatkowo dzieci, które zakończyły hospitalizację, są niejednokrotnie umieszczane w placówkach niedostosowanych do ich potrzeb, gdzie spędzają kolejne lata. Brakuje bowiem - według rzecznika - specjalistycznych rodzin zastępczych i miejsc, które zapewnią właściwą opiekę dzieciom dotkniętym chorobami psychicznymi. 
Z tego powodu RPD zwraca się do ministra pracy, odpowiedzialnego za system pieczy zastępczej, o podjęcie stosownych działań w celu poprawy tej sytuacji. Pełna treść wystąpienia tutaj>>