Będzie rozwieszał w szkołach plakaty informujące o obowiązujących przepisach dotyczących prowadzenia religii, a przede wszystkim o konieczności wyrażenia zgody przez rodziców lub pełnoletnich uczniów na uczęszczanie na lekcje katechezy. Ogłoszenia mają także informować o kosztach prowadzenia lekcji religii, a te są niemałe.

Z danych poznańskiego wydziału oświaty wynika, że wynagrodzenia katechetów kosztowały w poprzednim roku szkolnym ok. 11,6 mln zł. W Kaliszu na lekcje religii wydaje się 3 mln zł. W Lesznie - ok. 2 mln zł. A np. powiat pilski przeznacza na ten cel 792 tys. zł. Z kolei w powiecie krotoszyńskim religia w szkołach ponadgimnazjalnych kosztuje średnio ok. 50 tys. zł. Wśród szkół podstawowych są takie wydające 88 tys. zł - podaje "Dziennik Wielkopolski". Więcej>>