Unijny projekt edukacyjny w przedszkolach w Rybniku (Śląskie), zakładający uwzględnianie zasady...
PAP
27.11.2013
Rodzice mają prawo uzyskiwać od szkoły informacje na temat postępów swojego dziecka. Ale współpraca...
Bożena Barszczewska
27.11.2013
Związek Nauczycielstwa Polskiego zdecydował, że będą kolejne protesty przeciwko zmianom w ustawie o...
Monika Sewastianowicz
27.11.2013
Ministerstwo edukacji określiło, na co niepubliczne przedszkola będą mogły wydawać pieniądze z...
Serwis Samorządowy PAP
26.11.2013
Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej określił, z jakich materiałów i przyborów będą mogły...
Monika Sewastianowicz
26.11.2013
MEN przejrzy zapisy w projekcie nowelizacji ustawy o systemie oświaty dotyczące przekazywania przez...
Starzyńska-Rosiecka Danuta
26.11.2013
Trwają pracę nad ustawą ułatwiającą małym gminom łączenie się w większe jednostki. Tymczasem według...
Monika Sewastianowicz
26.11.2013
Szkoła powinna wyrabiać zdolności samodzielnego i krytycznego myślenia, uczyć współpracy w grupie -...
PAP
26.11.2013
Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia określającego...
Monika Sewastianowicz
26.11.2013
Ustawa przedszkolna jest nieczytela i wymaga zmian - pisze wiceprezydent Gdyni, Ewa Łowkiel w...
Monika Sewastianowicz
26.11.2013
Wiele szkół wciąż wymaga, by rodzice uczniów składali pisemne oświadczenia o tym, że ich dzieci nie...
Monika Sewastianowicz
26.11.2013
Wsparcie rodziny, małżeństwa i rodzicielstwa stało się ważnym elementem debaty publicznej, a...
Monika Sewastianowicz
26.11.2013
W społeczeństwie pokutuje mit, że samobójstwo popełniają ludzie, którzy są w głębokiej depresji....
26.11.2013
Nauka połączona z praktyką zawodową to odpowiedź na problemy rynku pracy wśród młodych uważa...
PAP
25.11.2013
Są już wyniki zorganizowanego przez IBEkonkursu Uczę się dla moich marzeń. Najwyższe noty zdobyła...
25.11.2013
Jeżeli dyrektor szkoły chce podjąć dodatkową pracę na terenie innej gminy, nie musi prosić o zgodę...
Serwis Samorządowy PAP
25.11.2013
Brakuje pieniędzy na utrzymanie toruńskiego liceum dla wybitnie uzdolnionych - donosi...
Monika Sewastianowicz
25.11.2013
Kuratorium zwiększyło liczbę punktów koniecznych, by przejść przez szkolne etapy konkursów...
Monika Sewastianowicz
25.11.2013
Prawie jedna czwarta nauczycieli pracuje na umowę czasową - wynika z sondy Dziennika Gazety...
Monika Sewastianowicz
25.11.2013
Edukacja domowa zyskuje w Polsce coraz więcej zwolenników informuje Nasz Dziennik. Gazeta obszernie...
PAP
25.11.2013
We wtorek, 26 listopada, odbędzie się spotkanie przedstawicieli ZNP z ekspertami ministerstwa...
Monika Sewastianowicz
25.11.2013
Ustalenie wysokości dotacji oświatowej stanowi czynność z zakresu administracji publicznej,...
Anna Dudrewicz
25.11.2013
W Bolesławcu (Dolnośląskie) otwarto pierwsze w regionie miasteczko ruchu drogowego dla dzieci. Do...
Skiba Roman
24.11.2013
Około 20 tys. nauczycieli brało udział w Warszawie w sobotniej manifestacji ZNP przeciw...
Starzyńska-Rosiecka Danuta
23.11.2013
Premier Donald Tusk zapewnił w sobotę protestujących nauczycieli, że wspólnie uda się dojść do ładu...
Rawicz Marta
23.11.2013
W 293 miastach na prawach powiatów na 325 prowadzone są w przedszkolach zajęcia dodatkowe w ramach...
Starzyńska-Rosiecka Danuta
23.11.2013
W sobotę, w godzinach 10-15, w Warszawie odbędzie się manifestacja ZNP. Nauczyciele przejdą z...
Monika Sewastianowicz
22.11.2013
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów,...
PAP
22.11.2013
Kandydat na wychowawcę lub kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży będzie obowiązany przedstawić...
Monika Sewastianowicz
22.11.2013
Nowelizacja ustawy o systemie oświaty, którą zajmuje się teraz Sejm, da samorządom zielone światło...
Monika Sewastianowicz
22.11.2013