Taka propozycja znalazła się w projekcie rozporządzenia regulującego procedury przeprowadzania egzaminów. 
– Komisja, która przeprowadza maturę, musi analizować wyniki uzyskane przez maturzystę poprzednim razem. Gdy nowe regulacje zaczną obowiązywać, nie będą one miały znaczenia – wskazuje Wojciech Małecki, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE) we Wrocławiu.
Maturzysta będzie mógł zdawać dowolnie wybrane przedmioty, jednak na zasadach obowiązujących w danym roku. 
Osoba, która ponownie podejdzie do egzaminu, otrzyma aneks do świadectwa dojrzałości ze wszystkimi wynikami. Obecnie dostaje go tylko wtedy, gdy poprawi liczbę uzyskanych punktów. Więcej>>

Polecamy: Laureat olimpiady zmieni deklarację maturalną na dwa tygodnie przed egzaminem