"Aby zachować jakość w oświacie, niezbędne są finanse, stąd też nasze propozycje próbowały rozważyć takie działania, które zracjonalizują wydatki" - zaznaczył przedstawiciel korporacji samorządowych Bogdan Bieniek.

Podkreślił, że zmiany zaproponowane przez samorządy szły o wiele dalej niż propozycje przedstawione przez MEN. "Traktujemy jednak ten dzisiejszy projekt jako pierwszy krok w dobrym kierunku" - podkreślił. Jak zapowiedział, po przekazaniu dokumentu samorządom, zostanie zaprezentowane wspólne stanowisko wobec zmian zaproponowanych przez minister Szumilas.

Zdaniem prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomira Broniarza w rozmowach o zmianach w Karcie Nauczyciela "zwyciężył realizm, rzeczowość i wiedza". Podziękował on resortowi za bardzo merytoryczną postawę. "Cieszymy się, że pani minister podziela nasze zdanie dotyczące pensum nauczycielskiego, ponieważ nauczyciele stanowią jedną grupę, nie ma powodu, abyśmy dzielili się na nauczycieli tablicowych i nietablicowych" - mówił Broniarz.

Jak podkreślił, ministerstwo, samorządowców i związki nauczycielskie czekają jeszcze "żmudne rozmowy o awansie zawodowym, urlopie dla poratowania zdrowia, co nie jest jednak najważniejszą kwestią, oraz o niefiskalnym traktowaniu Karty Nauczyciela".

Zadowolenie z przebiegu dotychczasowych rozmów na temat zmian w Karcie Nauczyciela wyraził także przewodniczący Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" Ryszard Proksa. Czwartkowe spotkanie traktuje jako początek rozmów. "Zaczynamy wreszcie dialog o oświacie, którego przez tyle lat się domagaliśmy" - mówił.(PAP)

Pełny opis ministerialnych propozycji tutaj>>

Reforma Karty Nauczyciela będzie jednym z głównych tematów II Zjazdu Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły, który odbędzie się 27 marca w Warszawie>>>