Szumilas na Uniwersytecie Zielonogórskim rozmawiała w sprawie obniżenia wieku szkolnego z nauczycielami, dyrektorami przedszkoli i szkół, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych.
"Jestem przekonana o tym, że przedszkole dobrze przygotowuje do rozpoczęcia edukacji w wieku 6 lat, a szkoły są przygotowane na przyjęcie młodszych dzieci"- powiedziała minister.
W Zielonej Górze odwiedziła także podopiecznych Przedszkola Miejskiego nr 8, a następnie Szkołę Podstawową nr 1 - placówki te ze sobą współpracują. Przedszkolaki poznają szkołę uczestnicząc m.in. w dniach otwartych.
"Przyjechałam do Zielonej Góry i do tego przedszkola, ponieważ tutaj jest wzorowo zorganizowana współpraca między przedszkolem a szkołą podstawową. Nauczyciele przedszkola i szkoły współpracują ze sobą. Te kontakty nie tylko nauczycieli, ale również i przedszkolaków z uczniami są bardzo ścisłe" - podkreśliła minister podczas briefingu prasowego.
Jak dodała, dobre relacje między przedszkolami i szkołami podstawowymi pomagają najmłodszym oswoić się z rozpoczęciem przez nich nauki w szkole.
"Pokazanie dziecku szkoły może przyczynić się do tego, że nie będzie się tego momentu bało, z radością pójdzie do szkoły, a to jest korzystne dla jego rozwoju" - dodała minister. Minister odniosła się też do zaplanowanego na czwartek spotkania z samorządowcami i nauczycielskimi związkami zawodowymi, podczas którego przedstawi propozycje zmian w ustawie Karta Nauczyciela; będzie to ostatnie spotkanie zespołu dyskutującego o zmianach w Karcie.
"Jutro poznamy szczegóły. Dobry obyczaj wymaga, że jeżeli siadamy do stołu rozmów z przedstawicielami różnych środowisk, to ostateczny wynik tych rozmów powinien być przeze mnie przedstawiony po ostatecznej rozmowie ze stronami" - powiedziała.
Według danych Lubuskiego Kuratorium Oświaty w br. w woj. lubuskim zamieszkuje ok. 10 300 dzieci 6-letnich. Naukę w klasie I szkoły podstawowej od września 2012 r. rozpoczęło ok. 1133 6–latków, tj. ok. 11 proc. dzieci, które w wieku 6 lat rozpoczęły naukę w szkołach podstawowych. (PAP) 

Obniżenie wieku szkolnego będzie jednym z głównych tematów VII Europejskie Konferencji Dyrektorów Przedszkoli. Zapraszamy do zapoznania się z programem>>