Prezydent Andrzej Duda i pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda rozmawiali z minister edukacji Anną...
PAP
16.12.2016
Realizacja programów aktywizacji zawodowej nie poprawiła istotnie sytuacji zwalnianych nauczycieli...
PAP
16.12.2016
Od 1 lutego 2017 r. prywatne poradnie psychologiczno-pedagogiczne nie będą mogły wystawiać orzeczeń...
Monika Sewastianowicz
16.12.2016
Wzmacniająca wychowanie, innowacyjna, przywracająca wolność nauczania, jednozmianowa, z mniejszymi...
PAP
16.12.2016
Do nauczycieli nie stosuje się przepisów dotyczących zawierania umów na czas określony. Kwestię tę...
Krzysztof Lodziński
16.12.2016
Senackie komisje: Nauki, Edukacji i Sportu oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej...
PAP
16.12.2016
Wiceminister edukacji Teresa Wargocka spotkała się w poniedziałek z przedstawicielami Zespołu...
15.12.2016
Aż 17 proc. nauczycieli regularnie, a około 4 proc. okazjonalnie pali papierosy - wynika z...
PAP
15.12.2016
Angażowanie całej społeczności szkolnej w organizację jasełek może prowadzić do dyskryminacji osób...
Monika Sewastianowicz
15.12.2016
Reforma została przygotowana z należytą starannością i troską o właściwe grupy społeczne, a jej...
PAP
15.12.2016
Uczeń kończący szkołę podstawową nie rozumie, dlaczego Ziemia krąży wokół Słońca - piszą naukowcy o...
Monika Sewastianowicz
15.12.2016
Związek Nauczycielstwa Polskiego będzie protestował przeciwko reformie oświaty. Pikieta ma odbyć...
Monika Sewastianowicz
15.12.2016
Dostęp do bazy danych SIO uzyskuje się na podstawie upoważnienia, o które - w przypadku pracownika...
Krzysztof Lisowski
15.12.2016
Struktura szkół zostanie zmieniona, zlikwidowane zostaną gimnazja, a nauka w szkołach podstawowych,...
PAP
15.12.2016
Uczniowie szkół muzycznych będę mogli dokończyć w nich edukację ogólną w VII i VIII klasie, gdy po...
PAP
14.12.2016
Obok języków obcych to język kodowania jest przyszłością dzieci przekonuje Jacek Borek, dyrektor...
Monika Sewastianowicz
14.12.2016
Projekt podstawy programowej jest niespójny, nielogiczny, z licznymi błędami, także natury...
Monika Sewastianowicz
14.12.2016
Zmiana w ustawie o systemie oświaty, która weszła w życie 9 grudnia 2016 r. wymusza wydanie przez...
Patryk Ciurak
14.12.2016
Sejmowe Komisje Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego negatywnie zaopiniowały...
PAP
14.12.2016
Widzimy pewną zmianę w nastawieniu rządu niemieckiego; jest zielone światło dla polskiego, jako...
PAP
14.12.2016
Projektami reformy oświaty ponownie zajmą się sejmowe komisje edukacji oraz samorządu. Rozpatrzą...
PAP
14.12.2016
Kuratorium nie będzie losowo wyznaczać wizytatorów do kontroli i ewaluacji placówki. MEN...
Monika Sewastianowicz
14.12.2016
Najbliższą gminą będzie gmina o podobnych dochodach na jednego mieszkańca. Ma to zapobiec...
PAP
14.12.2016
Tej ustawy nie da się uratować, nie da się jej poprawić, wnosimy ponownie o jej odrzucenie -...
PAP
13.12.2016
Dostosowanie umiejętności uczniów do potrzeb lokalnych firm ma być głównym efektem działania...
PAP
13.12.2016
Rzecznik praw dziecka Marek Michalak interweniuje ws. deportacji na Ukrainę13-letniej Daryny. RPD...
PAP
13.12.2016
Jedenastoletnia uczennica spytała resort edukacji o to, czemu nie będzie mogła kontynuować edukacji...
Monika Sewastianowicz
13.12.2016
Chcemy, aby szkoła zawodowa nie tylko dobrze przygotowała młodego człowieka do wykonywania zawodu,...
13.12.2016
Szkoły muzyczne, w których prowadzi się kształcenie ogólne będą szkołami ośmioletnimi - powiedziała...
PAP
13.12.2016
W wyniku reformy oświaty powstanie 5 tys. nowych miejsc pracy dla nauczycieli zapowiedziała w...
PAP
13.12.2016