Gościem specjalnym Kongresu jest prof. dr hab. Łukasz Turski, profesor fizyki w Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk, specjalizujący się w fizyce materii skondensowanej i mechanice statystycznej. Pomysłodawca budowy Centrum Nauki Kopernik, przewodniczący rady programowej tej instytucji. Popularyzator nauki i publicysta.

Profesor Turski zainauguruje tegoroczny Kongres wykładem pod nazwą "Nasza szkoła – czas zmian"
Tematy to:
- Jak zmierzyć się ze zmianami w szkolnictwie?  
- Czy idą one w dobrym kierunku?
- Co możemy zrobić, by wyeliminować trudności występujące na każdym etapie wdrażania reformy?

W gronie prelegentów znajdują się:
- prof. nadzw. dr Antoni J. Jeżowski, doktor nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. Współzałożyciel czasopisma Dyrektor Szkoły, którym przez kilka lat kierował jako redaktor naczelny.

Autor licznych publikacji z zakresu zastosowania prawa w zarządzaniu szkołą i placówką oświatową. Podczas wykładu "Wydatki a efektywność edukacyjna" profesor Jeżowski opowie, jak sprawić, by każda wydana złotówka przynosiła spodziewane efekty, czyli jak zmniejszyć wydatki i zwiększyć efektywność.

Poprowadzi również prelekcję o tym, jakie zmiany w prawie wewnętrznym szkoły są niezbędne w obliczu zmian w edukacji. - dr Tomasz Saryusz-Wolski, członek zespołu Ekspertów Bolońskich, dyrektor Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej, które organizuje kształcenie w językach obcych. Koordynator szeregu projektów krajowych i międzynarodowych.

Dr Saryusz-Wolski opowie o konieczności dokształcanie się i przekwalifikowywania ludzi znajdujących się na rynku pracy podczas prelekcji zatytułowanej: "Zintegrowany system kwalifikacji a uczenie się przez całe życie".

Informacje o IV Kongresie Edukacja i Rozwój>>