Sejmowe Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządy Terytorialnego i Polityki Regionalnej...
PAP
08.12.2016
Szef klubu PiS i wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki powiedział w czwartek, że nie ma żadnego...
PAP
08.12.2016
Ponad 12,5 mln zł z funduszy Unii Europejskiej trafi do gimnazjów i szkół średnich woj....
PAP
08.12.2016
Dzięki reformie edukacji samorządy mają szansę zmodyfikować obecną sieć szkół, by wyglądała ona...
PAP
08.12.2016
Powoływanie się przez organizację związkową na troskę o interes społeczny oraz o bezpieczeństwo...
PAP
08.12.2016
Rodzice dzieci, które pójdą do zreformowanej szkoły, wyrażają swój sprzeciw wobec zmian, pisząc do...
Monika Sewastianowicz
07.12.2016
Szkoły muzyczne I i II stopnia zachowają dotychczasowy sześcioletni system kształcenia; będzie...
PAP
07.12.2016
Wydatki na reklamę niepublicznej szkoły nie mieszczą się w katalogu wydatków zawartych w ustawie z...
Piotr Gąsiorek
07.12.2016
Organ prowadzący nie może powierzyć stanowiska dyrektora szkoły podstawowej na krócej niż pięć lat...
Monika Sewastianowicz
07.12.2016
Kwestie techniczno-organizacyjne dotyczące reformy edukacji, związane np. z łączeniem szkół, to...
PAP
07.12.2016
Ustawy reformujące system oświaty zmienią zasady udzielania urlopów dla poratowania zdrowia....
Monika Sewastianowicz
07.12.2016
15 minut trwało spotkanie wiceministra edukacji Macieja Kopcia z reprezentantkami ruchów...
PAP
07.12.2016
Badanie PISA 2015 wymaga pogłębionej analizy naukowej. Mamy wynik powyżej średniej, ale fakt, że on...
PAP
06.12.2016
Potrzebna jest zmiana w modelu polskiej edukacji, aby kształtować kompetencje cyfrowe Polaków -...
PAP
06.12.2016
Dziesiąte miejsce w Unii Europejskiej w naukach przyrodniczych, trzecie w czytaniu i interpretacji...
PAP
06.12.2016
Życie i zdrowie dzieci jest dobrem wymagającym szczególnej ochrony, a obowiązkiem władz publicznych...
Monika Sewastianowicz
06.12.2016
Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs na Wolontariusza Roku. Zadanie to przygotowanie...
Monika Sewastianowicz
06.12.2016
Podstawy programowe przygotowane przez resort edukacji są przeładowane. Nauczyciele twierdzą, że...
PAP
06.12.2016
Nowelizacja ustawy o systemie oświaty doprecyzuje zasady refinansowania między gminami kosztów...
Monika Sewastianowicz
06.12.2016
Projekt reformy edukacji zawiera wiele błędów, jest szkodliwy, przerzuca problem odpowiedzialności...
PAP
06.12.2016
Ełcka delegatura kuratorium oświaty zakończyła wizytację gimnazjum w Giżycku. W szkole doszło w...
PAP
05.12.2016
W świetle orzecznictwa sądów administracyjnych wójt i zastępca wójt nie powinien być...
Bożena Barszczewska
05.12.2016
Zniknie obowiązek wypłaty jednorazowych dodatków uzupełniających. Zmiany wprowadzi ustawa...
PAP
05.12.2016
Senat przyjął ustawę okołobudżetową, która jest ściśle związana z budżetem na 2017 r. W przyszłym...
Monika Sewastianowicz
05.12.2016
Oddziały dwujęzyczne będą tworzone w taki sposób, aby szkoły podstawowe nowego systemu mogły zacząć...
Monika Sewastianowicz
05.12.2016
Rada rodziców nie ma osobowości prawnej, dlatego w razie kłopotów banku, ubezpieczyciel nie odda...
PAP
05.12.2016
Informacje, że MEN nie otrzymało 70 mln z UE są nieprawdziwe. Pieniądze w żadnym stopniu nie uległy...
PAP
05.12.2016
Prezydent Andrzej Duda powiedział, że w reformie edukacji niepokoi go kwestia szkół artystycznych,...
PAP
05.12.2016
O godzinie wpół do trzeciej w nocy z piątku na sobotę prace zakończyła podkomisja sejmowa, która...
PAP
03.12.2016
257 - tyle dzieci w wieku 0-10 lat przebywa w instytucjonalnej pieczy zastępczej niezgodnie z...
PAP
02.12.2016