Ponadto nagrodą dla zwycięzcy jest też nieodpłatne zakwaterowanie w mieszkaniach należących do WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, która jest organizatorem olimpiady. Rzecznik uczelni Przemysław Pawlak zaznaczył, finaliści Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie mogą również podjąć studia poza postępowaniem kwalifikacyjnym na innych polskich uczelniach m.in. UJ, Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim i Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
Tomasz Żelezik z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr II - Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi w Opolu pokonał w finale 32 najlepszych uczniów z całej Polski, ale od pierwszego etapu olimpiady pokonał w sumie aż 3,5 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.
Drugie miejsce zajęła Aleksandra Kochman z Zespołu Szkół nr 14 we Wrocławiu, która w ub. roku była laureatką 1. miejsca. Ona także, za zajęcie drugiej lokaty, otrzymała indeks uczelni i nieodpłatne zakwaterowanie w domu studenckim.
Po ogłoszeniu wyników Kochman wyjawiła, że wystartowała w olimpiadzie kolejny raz, aby sprawdzić poziom swojej wiedzy. "Nie nastawiałam się na ostrą walkę. Stwierdziłam, że od ubiegłego roku moja wiedza jest bogatsza i na wyższym poziomie. Poprzeczka faktycznie ustawiona była wyżej, niż w poprzedniej edycji, ale ja lubię takie wyzwania. Dziś nie udało się wygrać, ale drugie miejsce także bardzo cieszy" – powiedziała Kochman.

Jak dodała, chociaż jeszcze nie wie, na której uczelni będzie studiować, to start w olimpiadzie utwierdził ją w przekonaniu, że chce się zajmować prawem. "Mam sprecyzowane plany. Chce zajmować się prawem międzynarodowym. Liczę również na to, że uda mi się wyjechać na staż do Strasburga" – zaznaczyła.
Dodatkowym wyróżnieniem dla zdobywców 1. i 2. lokaty była statuetka złotej i srebrnej "Sowy" oraz nagrody książkowe.
Natomiast zajęcie miejsc od 3. do 5. pozwoli na nieodpłatne studia na tej uczelni. Skorzystać z tej możliwości będą mogli: Grzegorz Paciecha z Bielska-Białej, Krzysztof Woźniak z Krakowa i Marcin Partyka ze Stalowej Woli.
Laureatom nagrody wręczyli rektor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej prof. Jerzy Posłuszny i Andrzej Witkowski, przewodniczący Komisji Centralnej Olimpiady.

"Dzisiaj pokazaliście, że wasza wiedza jest na bardzo wysokim poziomie. Co roku, kiedy przygotowujemy Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy o Państwie i Prawie, podnosimy poprzeczkę wymagań. W ósmej edycji jest ona ustawiona już bardzo wysoko. Mimo to 33 uczestników finału, a w szczególności 10 finalistów doskonale poradziła sobie z dość trudną tematyką związaną z Państwem i Prawem" - mówił podczas wręczenia nagród prof. Posłuszny.

Pogratulował też finalistom oraz rodzicom, opiekunom i nauczycielom, którzy pomogli w przygotowaniu uczniów do olimpiady. "Ich wkład w rozwój młodych ludzi jest nieoceniony” - dodał rektor i wyraził przekonanie, że laureaci, o których "śmiało można powiedzieć, że są elitą przyszłych prawników" doskonale poradzą sobie na wymarzonych studiach.

W finale olimpiady uczestniczyło 33 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. W eliminacjach do finału brało udział 3,5 tys. osób z ponad 340 szkół ponadgimnazjalnych z wszystkich województw w Polsce.
Najliczniej reprezentowane było woj. małopolskie, skąd przyjechało 18 uczniów, dolnośląskie - 7 uczniów, i 3 z woj. śląskiego. Po jednym uczniu do finału zakwalifikowało się z województw: łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, opolskiego, podlaskiego, zachodniopomorskiego i podkarpackiego.
Uczestnicy finału olimpiady najpierw rozwiązywali test, a później odpowiadali ustnie. Test składał się z 50 pytań dotyczących różnych zagadnień z prawa cywilnego, karnego, administracyjnego i z socjologii prawa, a także z zakresu prawa międzynarodowego, prawa UE oraz praw człowieka. Na rozwiązanie testu uczestnicy mieli godzinę.
Do drugiej, ustnej części finału przeszło tylko 11 osób, które zdobyły najwięcej punktów za test. W części ustnej finaliści musieli odpowiedzieć na trzy wylosowane pytania, a odpowiedzi oceniała Komisja Centralna. W jej skład weszli specjaliści z zakresu prawa i państwa.

Pawlak przypomniał, że tematyka olimpiady obejmuje m.in. wiadomości z zakresu znajomości podstaw ustroju RP, zasad i procedur demokratycznych oraz zjawisk politycznych, społecznych i kulturowych zachodzących zarówno w Polsce, jak i Europie i świecie. Uczestnicy zmagań powinni mieć też wiedzę z zakresu działalności partii politycznych, instytucji rządowych, samorządów i organizacji pozarządowych.
Organizatorem olimpiady po raz ósmy była WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa, patronem objął ją minister sprawiedliwości. Olimpiada jest dofinansowywana przez MEN. Merytoryczną opiekę nad olimpiadą pełni Rada Programowa pod przewodnictwem prof. Zbigniewa Ćwiąkalskiego (PAP)

api/ zan/