PIT- Pieniądze trzeba przekazać na konto

Podatnik, który przekazał pieniądze na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła katolickiego, ale nie posiada potwierdzenia przekazania środków na rachunek bankowy, nie może pomniejszyć swojej...

11.05.2011

Wyjaśnień nie należy interpretować rozszerzająco

Samorząd terytorialny

Wykonawca sporządzając ofertę musi brać pod uwagę pełną treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wyjaśnień treści specyfikacji. Wykonawca nie może zawęzić się do posługiwania się tylko...

02.05.2011

Brak środków to brak umowy

Samorząd terytorialny

Budowa dróg leży w interesie publicznym. Jednak wobec ograniczenia środków na ten cel (w drodze uchwały Rady Ministrów), nie jest możliwa realizacja wszystkich uprzednio zamierzonych inwestycji w...

28.04.2011