Błąd w obliczeniu ceny a omyłka rachunkowa

Samorząd terytorialny

Przez błąd w obliczeniu ceny, zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 2 Prawa zamwień publicznych w związku z art. 84 k.c., należy rozumieć błąd w oświadczeniu woli, a zatem taki sposb obliczenia ceny, ktry...

02.02.2011

Ubezpieczenie leasingu podlega VAT

Zapadł pierwszy wyrok WSA w Warszawie po uchwale NSA dotyczącej opodatkowania ubezpieczenia leasingu. Wyrok jest niekorzystny dla firm

01.02.2011