Pełnomocnictwo nie musi być w aktach

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że doręczenie decyzji określającej zobowiązanie podatkowe pełnomocnikowi podatnika będzie skuteczne, nawet jeśli pełnomocnik nie dołączył odpisu swojego...

10.01.2012

Podatek od dywidendy odprowadza akcjonariusz

Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego przez akcjonariusza w związku z posiadaniem akcji spółki komandytowo-akcyjne odprowadza podatnik, któremu przysługuje prawo do dywidendy, a nie spółka jako...

05.01.2012

Jednorazowa sprzedaż nieruchomości bez VAT

Wykonanie czynności jednorazowo, ale w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania jej w sposób częstotliwy, nie przesądza automatycznie, że z tego powodu podmiot staje się podatnikiem VAT....

03.01.2012

Jednorazowa sprzedaż nieruchomości bez podatku VAT

Budownictwo

Wykonanie czynności jednorazowo, ale w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania jej w sposób częstotliwy, nie przesądza automatycznie, że z tego powodu podmiot staje się podatnikiem VAT....

02.01.2012

Przekształcenie spółdzielni jest neutralne podatkowo

W wyniku przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę z o.o. nie powstanie po stronie członków a przyszłych udziałowców spółki przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób...

30.12.2011