Wykonanie zamówienia trzeba potwierdzić (KIO 1144/11)

Samorząd terytorialny

Formuła, w jakiej dany podmiot, będący wykonawcą wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia, występuje (podwykonawca czy główny wykonawca) jest bez znaczenia dla oceny spełnienia warunku wiedzy...

24.08.2011

Tajemnicę przedsiębiorstwa trzeba zbadać (KIO 1308/11)

Samorząd terytorialny

Obowiązkiem zamawiającego jest przeprowadzenie indywidualnego badania oferty w każdym przypadku wystąpienia w niej informacji oznaczonych jako tajemnica przedsiębiorstwa - zauważa Krajowa Izba...

19.08.2011