Zamiana akcji spółek jest zawsze opodatkowana PCC

Od zamiany akcji trzeba zawsze zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych, nawet jeśli Skarb Państwa, będący jedną ze stron takiej transakcji, jest z niego zwolniony - orzekł we wtorek Naczelny...

17.10.2013

Fiskus może zweryfikować cenę samochodu

Jeżeli podatnik nie wyjaśni w sposób przekonujący uzasadnionej przyczyny różnicy pomiędzy kwotą, jaką jest obowiązany zapłacić za samochód osobowy, a średnią wartością rynkową tego samochodu w kraju,...

17.10.2013

Błąd pracownika nie znosi winy spółki

Powoływanie się w na zaniedbanie upoważnionego pracownika, którą posłużyła się spółka, nie daje podstaw do uznania, że zachodzi brak winy w uchybieniu terminu, nawet, jeżeli osoba ta dotychczas...

16.10.2013

NSA: Energa musi udzielać informacji o przebiegu sieci

Spółka Energa jest zobowiązana do udzielenia informacji publicznej dotyczącej decyzji lokalizacyjnych linii energetycznych - potwierdził we wtorek 15 października br. - Ustawa dotyczy także oddziałów...

16.10.2013

Radny nie może być zmuszany do spotkania z wyborcami

Samorząd terytorialny

Rada gminy nie może stosować wobec radnych środków restrykcyjnych w postaci upomnienia, w przypadku nieprzestrzegania przez nich terminów spotkań z wyborcami orzekł WSA w Kielcach.

15.10.2013