VAT: zestaw „on-pack” to nie jeden towar

Zmiana formy sprzedaży, tj. sprzedaż łączna dwóch towarów, bez zmiany istoty i właściwości tworzących go towarów nie powoduje powstania nowego towaru. Tak wynika z interpretacji indywidualnej...

21.10.2014

NSA: policjant musi dbać o wizerunek służby

Policjanta na służbie obowiązują inne zasady niż zwykłego pracownika, funkcjonariusz może krytykować przełożonych tylko w sposób legalny - stwierdził w wyroku Naczelny Sąd Administracyjny.

20.10.2014

PIT: wydatek wymaga rzetelnego dowodu

Samo stwierdzenie, że podatnik nabył towar, nie obliguje fiskusa do zaliczenia spornych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, w sytuacji, gdy wydatki te nie były należycie udokumentowane. Tak...

16.10.2014

Chałupnik ma prawo do schorzenia zawodowego

BHP

Inspektor sanitarny ma prawo stwierdzić u pracownika zatrudnionego w szkodliwych warunkach występowanie choroby zawodowej - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14 października 2014...

15.10.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski