PIT: wydatek wymaga rzetelnego dowodu

Samo stwierdzenie, że podatnik nabył towar, nie obliguje fiskusa do zaliczenia spornych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, w sytuacji, gdy wydatki te nie były należycie udokumentowane. Tak...

16.10.2014

Chałupnik ma prawo do schorzenia zawodowego

BHP

Inspektor sanitarny ma prawo stwierdzić u pracownika zatrudnionego w szkodliwych warunkach występowanie choroby zawodowej - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14 października 2014...

15.10.2014

Sprawozdanie tylko za okres faktycznego odbioru odpadów

Samorząd terytorialny

Obowiązek składania sprawozdań kwartalnych dotyczy tylko tych podmiotów, które faktycznie prowadziły działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wyjaśnił...

15.10.2014

NSA: dotacje zatrzymane jako kaucja przez prezydenta

Trudno doszukać się przepisu, który regulowałby zatrzymanie dotacji w charakterze kaucji przez prezydenta miasta. Zwrot pieniędzy spółka powinna dochodzić w postępowaniu cywilnym - taki jest sens...

15.10.2014

SN: żona nie spłaca kredytu zmarłego męża

Bank nie może wystawiać tytułu egzekucyjnego wobec żony-spadkobierczyni, gdyż to nie ona składała wniosek o poddanie się egzekucji i nie brała w banku kredytu - takie jest stanowisko Sądu...

14.10.2014

W prokuraturze spór o pomyłkę sądową sprzed lat

Prokuratura Apelacyjna w Białymstoku nie widzi powodu do złożenia w sądzie wniosku o wznowienie postępowania w sprawie tzw. mylnie osądzonego zabójstwa. Tymczasem Prokuratura Generalna uważa, że są...

13.10.2014

PIT: wydruk z portalu aukcyjnego nie dokumentuje kosztu

Podatnik nie może dokonać ujęcia kosztów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, na podstawie wydruku z portalu aukcyjnego zawierającego dane identyfikujące osobę sprzedającego i identyfikujące...

13.10.2014

Mieszkańcy mają prawo poznać plany urlopowe wójta

Samorząd terytorialny

Informacja dotycząca planów wykorzystania przez wójta urlopu wypoczynkowego za lata ubiegłe stanowi informację publiczną uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.

13.10.2014