Kilku właścicieli lokali wniosło pozew o uchylenie uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej w sprawie utrzymania porządku i naprawiania szkód wyrządzonych w częściach wspólnych nieruchomości. Ich zdaniem uchwała naruszyła zasadę prawidłowego zarządzania nieruchomością poprzez ustanowienie zakazu o wąskim charakterze, a dokładniej zakazie gry w piłkę nożną. Uchwała zawierała również zapis, iż w przypadku wyrządzenia szkody w częściach wspólnych, przez najemców lub osoby odwiedzające właściciela lokalu, Wspólnota jest uprawniona wezwać do naprawienia szkody wskazanego właściciela lokalu.

Wspólnota wniosła o oddalenie powództwa tłumacząc, iż uchwała znajduje uzasadnienie w realiach wspólnoty. Na terenie wspólnoty nie ma bowiem warunków do utworzenia boiska.

Sąd ustalił, iż obszar Wspólnoty ogranicza się do 2 budynków i przynależnego jej terenu, na którym znajdują się nasadzenia w postaci roślin zielonych i krzewów, ścieżki wysypane kamieniami oraz miejsce na grill z możliwością urządzania pikników. Na nieruchomości, na której znajdują się lokale, oprócz dawnych mieszkańców, którzy w większości są osobami starszymi, mieszka kilka młodych rodzin z dziećmi w wieku od 6 do 13 lat. Dzieci grając w piłkę nożną na terenie zielonym wzbudziły niechęć i wywołały oburzenie części właścicieli lokali. Twierdzili oni, że dzieci zakłócają im odpoczynek i powodują dewastację nieruchomości. Z tego też względu wydano stosowną uchwałę zakazującą takiego zachowania.

ID produktu: 40300991 Rok wydania: 2014
Autor: Iwona Szymczak
Tytuł: Wspólnota mieszkaniowa>>>

Wyrok sądu

Sąd przychylił się do twierdzenia powodów i uchylił uchwałę Wspólnoty Mieszkaniowej. Zauważył, iż jej zapis według którego właściciel miałby odpowiadać za działania osób trzecich, jest sprzeczne z obowiązującym prawem. Nie zaakceptował również zakazu gry w piłkę nożną, bowiem zadaniem wspólnoty jest realizowanie wspólnego interesu właścicieli poprzez utrzymanie należytego stanu nieruchomości wspólnej. Teren należący do Wspólnoty ma 1500 m2 i jest na tyle duży, iż można na nim wydzielić zarówno część wypoczynkową dla osób dorosłych, jak i część w postaci placu zabaw dla dzieci. Sąd zauważył również, iż kuriozalnym jest wydanie zakazu gry w piłkę nożną, podczas gdy pominięto inne dyscypliny sportowe z użyciem piłki. Przy tak sformułowanym zakazie niemożliwym jest granie w piłkę nożną, podczas gdy gra w piłkę ręczną czy rugby wydaje się być dozwolona.

Na zakończenie Sąd podkreślił, iż niedopuszczalna jest sytuacja, kiedy grupa młodych rodzin jest zdominowana przez osoby starsze oraz gdy potrzeby młodych ludzi nie są brane pod uwagę. Sąd uchylił zaskarżoną uchwałę uznając, iż jej zapisy w sposób istotny naruszały istotny interes właścicieli.

Wyrok z 11 grudnia 2014 r., sygn. akt II C 1753/13, sygnatura akt: II C 1753/13.

Źródło: orzeczenia.lodz.so.gov.pl,