Do starych budynków stosuje się nowe zasady

BHP

W biurowcu należy zamontować instalację oddymiającą, niezależnie od tego, że w czasie jego budowy obowiązywały inne wymagania - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

28.10.2014

SA: umowa nie kryła pozornej czynności prawnej

Ustanowienie kaucji zabezpieczającej wynagrodzenie dla doradcy finansowego nie było czynnością pozorną, dokonaną w celu uniknięcia zapłacenia podatku - stwierdził Sąd Apelacyjny w Warszawie. - Umowa...

28.10.2014

Obowiązkowe szczepienie wyegzekwuje wojewoda

Samorząd terytorialny

Egzekucja obowiązku poddawania się szczepieniom ochronnym należy do wojewody, a nie do organów inspekcji sanitarnej wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

27.10.2014

SIWZ musi jasno określać sposób obliczenia ceny

Zamówienia publiczne

Fakt zamieszczenia informacji o sposobie obliczenia ceny w treści ogłoszenia o zamówieniu, nie zwalnia zamawiającego z obowiązku jasnego i precyzyjnego wskazania w treści SIWZ sposobu obliczenia ceny...

27.10.2014

Cena jako jedyne kryterium oceny ofert wyjątkiem od reguły

Zamówienia publiczne

Zamawiający może zastosować cenę jako jedyne kryterium oceny ofert wyłącznie w przypadku przedmiotów zamówienia powszechnie dostępnych na rynku i o ustalonych standardach jakościowych, chyba że...

24.10.2014

SN: sieć Auchan wykorzystywała swoich dostawców

Opłata w postaci premii dla sieci za dostarczenie towaru, czy opłata logistyczna pobierana od małej spółki - to jest patologia rynkowa - stwierdził Sąd Najwyższy oddalając dwie skargi kasacyjne...

24.10.2014