WSA: spalarnia odpadów jest inwestycją celu publicznego

Budownictwo

Inwestycja celu publicznego to działania o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym, a także krajowym, bez względu na status podmiotu podejmującego te działania oraz źródła ich finansowania, stanowiące...

25.11.2014

WSA: ukarany milicjant nie może być policjantem

Milicjant wydalony ze służby w 1989 r. w wyniku wymierzenia kary dyscyplinarnej nie będzie służył w Policji, gdyż rozkaz personalny mieścił się w granicach obowiązującego wówczas prawa i nie udało...

22.11.2014