ETS: można linkować do ogólnodostępnych stron

Właściciel strony internetowej może, bez zezwolenia podmiotów prawa autorskiego, odesłać za pośrednictwem hiperlinków do wolnodostępnych na innej stronie internetowej utworów chronionych - tak wynika...

14.02.2014

Wykorzystanie produktu ubocznego musi być pewne

Środowisko

Kwalifikacja rzeczy jako produktu ubocznego a nie jako odpadu ma miejsce tylko wtedy, gdy jej ponowne użycie jest nie tylko prawdopodobne, ale pewne i stanowi integralną część procesu produkcji uznał...

13.02.2014

SN: sąd pracy może oceniać wypadki

BHP

Sąd pracy jest uprawniony do oceny, czy wypadek przy pracy miał miejsce i czy poszkodowanemu należy się jednorazowe odszkodowanie stwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z 11 lutego 2014 r., I UZP 4/13.

12.02.2014