Trybunał odroczył utratę mocy obowiązującej o 16 miesięcy, aby - jak powiedziała sędzia sprawozdawca Teresa Liszcz - nie wywoływać chaosu. Uprawnienie wynikające z bankowego tytułu wykonawczego idą za daleko - stwierdził TK.

Niekonstytucyjne okazały się art 96 ust. 1 i 97 ust. 1 Prawa bankowego.
Sędzia Liszcz powiedziała, że bankowy tytuł wykonawczy stawia bank na pozycji sędziego we własnej sprawie, podczas gdy bank i klient powinni być równymi stronami stosunku prawnego. Pozycję dłużnika przy wystawianiu BTE TK ocenił jako bardzo słabą, bo przepisy prawa nie nakazują nawet bankowi powiadamiania klienta, że wystąpiono do sądu. Co więćej - bank uzyskuje tytuł egzekucyjny z pominięciem merytorycznego rozpoznania sprawy. Bank nie musi nawet uprzedzić dłużnika, że występuje o taką klauzulę do sądu. Taki obowiązek nie wynika z żadnych przepisów prawnych. Dłużnik banku nie bierze udziału w postępowaniu klauzulowym, który tylko bada wniosek banku od strony formalnej - uznał Trybunał
Obecnie banki będą korzystały z innych form zabezpieczenia. Oświadczenie o poddaniu sie egzekucji może mieć miejsce przed notariuszem, który pełni rolę ochrony prawnej. 

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, bankowy tytuł egzekucyjny ma istotne znaczenie również dla uprzywilejowania banków jako wierzycieli w relacji z innymi podmiotami będącymi wierzycielami. Te inne podmioty, w konkurencji z bankami do majątku tej samej osoby jako dłużnika, nie mają praktycznie żadnych szans na zaspokojenie swoich roszczeń - dodał TK.

TK zwrócił uwagę, że banki, poza bankowym tytułem, dysponują szerokim zestawem środków zabezpieczenia kredytów w szczególności wekslem, który może stać się podstawą wydania nakazu zapłaty w trybie art. 491 i art. 492 k.p.c.
Zdanie odrębne wygłosił prezes Trybunału prof. Andrzej Rzepliński. Jego zdaniem banki iich klienci nie są podmiotami podobnymi, więc nie można wobec nich stosować wzorca z art.32 Konstytucji.  
Sejm ma czas do 1 sierpnia 2016 r. na uchwalenie nowych przepisów.

Sygnatura akt P 45/12, wyrok z 14 kwietnia 2015 r.
 
Czytaj: Pracodawcy RP: wyrok TK to perturbacje dla banków, trzeba decyzji parlamentu>>>