MF: umorzenie dotyczy wyłącznie zaległości podatkowej

W momencie złożenia wniosku o umorzenie zaległości podatkowej, zobowiązanie podatkowe musi się już przekształcić w zaległość podatkową wskutek niezapłacenia podatku w terminie - wyjaśnił Minister...

21.02.2014

WSA: samowolna linia wysokiego napięcia nie do usunięcia

Budownictwo

Sprawa ma posmak skandalu. Od ponad 30 lat samowolnie postawiona linia wysokiego napięcia nie może być rozebrana z przyczyn formalnych i niekończącej się mitręgi sądowej, mimo kilku decyzji i wyroków...

20.02.2014

NSA: burmistrz musi ujawnić kto płaci podatki

Informacja, czy podatnik płaci daniny nie jest tajemnicą skarbową, podobnie jak informacja o wydaniu decyzji w sprawie opodatkowania nieruchomości przez burmistrza, zwłaszcza gdy podatnikiem jest...

19.02.2014

TK: przepisy ws. koncesji zgodne z konstytucją

Trybunał Konstytucyjny orzekł we wtorek, że przepisy regulujące proces przyznawania koncesji telewizyjnych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji są zgodne z konstytucją. Wniosek w tej sprawie...

18.02.2014

WSA: punkty karne kierowców nie przedawniają się

Przedawnienie karalności wykroczenia, za które przyznane zostały kierowcy punkty karne nie jest podstawą do umorzenia postępowania w sprawie skierowania na egzamin kontrolny uznał WojewódzkiSąd...

18.02.2014