WSA: pensum tyflopedagoga też określa gmina

Finansowanie oświaty

Obowiązkowy wymiar godzin nauczycieli specjalistów, wspomagających proces nauczania, ustala organ prowadzący daną placówkę uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Obejmuje to także...

10.11.2014

Wymiar godzin nauczycieli specjalistów ustala gmina

Samorząd terytorialny

Obowiązkowy wymiar godzin nauczycieli specjalistów, wspomagających proces nauczania, ustala organ prowadzący daną placówkę uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

10.11.2014

SA: komendant policji naruszył dobre imię firmy

Komendant Główny Policji działał bezprawnie zamieszczając komunikat na stronach internetowych, ostrzegający, że pistolet pewnego typu wymaga pozwolenia. A ponieważ broń była sprzedawana przez jednego...

10.11.2014

Wezwanie do uzupełnienia dokumentów musi być precyzyjne

Zamówienia publiczne

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie powinno być oparte na zasadzie przypadkowości, a pewności. W konsekwencji, wykonawca nie może domyślać się, o co konkretnie chodzi zamawiającemu w...

09.11.2014

SN: dyżury lekarzy rozliczane w okresach tygodniowych

Sąd Najwyższy stwierdził, że w czasie 37 godzin 55 minut tygodniowej pracy lekarza mieszczą się godziny dyżuru. Natomiast praca wykonywana w czasie powyżej tej normy - powinna być opłacana jak praca...

07.11.2014