Zawał serca wypadkiem przy pracy?

BHP

Pogorszenie stanu zdrowia bez związku z wykonywanymi zadaniami i będące skutkiem rozwoju samoistnego schorzenia nie będzie uznane za wypadek przy pracy, choćby wystąpiło nagle orzekł Sąd Najwyższy w...

27.02.2014

Strasburg: naruszono prawa ojca nie badając DNA

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 25 lutego uznał, iż uniemożliwienie wznowienia postępowania w sprawie ustalenia ojcostwa w świetle nowego dowodu z badania DNA stanowiło naruszenie praw...

26.02.2014

Sąd powszechny rozstrzygnie spór podwykonawców z GDDKiA

Zamówienia publiczne

Odmowa umieszczenia określonego podmiotu na liście przedsiębiorców spełniających warunki spłaty niezaspokojonych należności z zamówień publicznych, wynika ze stosunków cywilnoprawnych, stąd nie...

25.02.2014

NSA: Google przegrał z inspektorem ochrony danych

Jeden pracownik powinien być imiennie wyznaczony do nadzoru nad bezpieczeństwem informacji w spółce Google. Anonimowy pracownik nie może wykonywać takiej funkcji - orzekł Naczelny Sąd...

22.02.2014

„Danie dnia” na paragonie fiskalnym wystarczy

Restaurator może stosować nazwę danie dnia na paragonach fiskalnych, bez szczegółowego opisywania poszczególnych składników posiłków. Tak stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji...

21.02.2014

MF: umorzenie dotyczy wyłącznie zaległości podatkowej

W momencie złożenia wniosku o umorzenie zaległości podatkowej, zobowiązanie podatkowe musi się już przekształcić w zaległość podatkową wskutek niezapłacenia podatku w terminie - wyjaśnił Minister...

21.02.2014