Tak wskazał WSA w Poznaniu w wyroku z 20 sierpnia 2015 r. W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwróciła się spółka w sprawie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami zastępczymi bez obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu w odniesieniu do pojazdów zastępczych.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest konserwacja i naprawa samochodów. Na czas trwania napraw pojazdów swoich kontrahentów wynajmuje im pojazdy zastępcze. Umowa o wynajmie zawiera postanowienia dotyczące warunków udostępnienia przez spółkę pojazdu zastępczego.

Pojazdy zastępcze mogą być jednak przemieszczane do miejsca zamieszkania kontrahenta, czy do miejsca, w którym nastąpiła szkoda w pojeździe kontrahenta. Ponieważ spółka prowadzi działalność gospodarczą na obszarze całej Polski może zdarzyć się, że pojazdy, z uwagi na potrzeby gospodarcze, będą przemieszczały się z jednego oddziału do drugiego oddziału. Regulacje wewnętrzne, tj. regulaminy, porozumienia lub warunki korzystania z pojazdów zastępczych będą określały kwestie związane ze sposobem wykorzystania pojazdów zastępczych, w taki sposób, aby uniemożliwić ich używanie na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Spółka w związku z koniecznością posiadania pojazdów zastępczych będzie ponosiła wydatki związane z nabyciem tych pojazdów, części składowych do nich, używaniem tych pojazdów na podstawie umowy leasingu, najmu oraz innych umów o podobnym charakterze związanych z tą umową, jak również związane z eksploatacją i użytkowaniem (w tym nabycie paliw silnikowych, serwisowanie, naprawa i konserwacja).

Spółka zapytała fiskusa, czy w przypadku poniesienia przez nią wydatków związanych z pojazdami zastępczymi przysługuje jej prawo do odliczenia 100 proc. kwoty VAT naliczonego i czy jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu zastępczego?

Sama spółka uważa, że przysługuje jej takie uprawnienie, ponieważ pojazdy zastępcze są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę, w szczególności wykluczone jest użycie ww. pojazdów do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Poza tym, według spółki, do odpłatnego oddania do używania pojazdów samochodów nie stosuje się obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. I nie ma tu znaczenie, według niej, że pojazdy będą przejeżdżały z oddziału do oddziału spółki bądź będą dojeżdżały od miejsca zamieszkania kontrahenta do miejsca udostępnienia pojazdu. Wszelkie czynności dokonywane przez spółkę mają bezpośredni związek z wykonaniem umów najmu pojazdów zastępczych i temu celowi służą.

Fiskus się nie zgodził. Zdaniem organu, skoro pojazdy zastępcze wykorzystywane są na wynajem, ale także do prowadzenia działalności gospodarczej, przy czym uregulowania wewnętrzne firmy zakazują ich używania do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą oraz spółka podjęła działania wykluczające możliwość użycia ich do celów prywatnych pracowników, spółce - nie przysługuje prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od nabycia, rat leasingowych oraz od wydatków związanych z tymi pojazdami bez prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, potwierdzającej ich wykorzystanie wyłącznie do działalności, ale przysługuje prawo do odliczenia 50 proc. kwoty ww. podatku naliczonego. Tym samym, jeżeli spółka nie będzie prowadziła ewidencji przebiegu pojazdów zastępczych w okresie, kiedy samochody te nie są wynajmowane, nie będzie można uznać, że pojazdy te są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej spółki.

Sprawę rozstrzygnął WSA w Poznaniu. Zdaniem sądu, to podatnik ma rację. Według sądu, koncepcja prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na oddaniu samochodów w odpłatne używanie, bez doprowadzenia pojazdu do miejsca wskazanego przez najemcę, stacji benzynowej, stacji kontroli pojazdów, czy warsztatu, jest trudna do wykonania. Tym bardziej, że po zakończeniu czynności bezpośrednio związanej z najmem, samochód zostanie pozostawiony na parkingu spółki. Zdaniem sądu, czynności opisane przez spółkę nie pozwalają stwierdzić, że samochody wykorzystywane są inaczej niż wyłącznie do oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze.

Zdaniem sądu, nie można wyprowadzać dodatkowego zastrzeżenia, zgodnie z którym to używanie pojazdu przez pracownika w celach związanych z najmem tego samochodu w okresie, kiedy pojazd ten nie będzie przedmiotem umowy najmu, pozbawia podatnika uprawnienia do zaniechania prowadzenia ewidencji przebiegu takiego pojazdu.

Wyrok WSA w Poznaniu z 20 sierpnia 2015 r., sygn. akt I SA/Po 1124/14

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego

Dowiedz się więcej z książki
Samochody a VAT i podatki dochodowe
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł