SN: żona nie spłaca kredytu zmarłego męża

Bank nie może wystawiać tytułu egzekucyjnego wobec żony-spadkobierczyni, gdyż to nie ona składała wniosek o poddanie się egzekucji i nie brała w banku kredytu - takie jest stanowisko Sądu...

14.10.2014

W prokuraturze spór o pomyłkę sądową sprzed lat

Prokuratura Apelacyjna w Białymstoku nie widzi powodu do złożenia w sądzie wniosku o wznowienie postępowania w sprawie tzw. mylnie osądzonego zabójstwa. Tymczasem Prokuratura Generalna uważa, że są...

13.10.2014

PIT: wydruk z portalu aukcyjnego nie dokumentuje kosztu

Podatnik nie może dokonać ujęcia kosztów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, na podstawie wydruku z portalu aukcyjnego zawierającego dane identyfikujące osobę sprzedającego i identyfikujące...

13.10.2014

Mieszkańcy mają prawo poznać plany urlopowe wójta

Samorząd terytorialny

Informacja dotycząca planów wykorzystania przez wójta urlopu wypoczynkowego za lata ubiegłe stanowi informację publiczną uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.

13.10.2014

Mieszkańcy nie zawsze mogą zaskarżyć nazwę ulicy

Samorząd terytorialny

Chcąc zmienić nazwę ulicy mieszkańcy muszą wykazać, iż po ich stronie powstają dodatkowo obowiązki administracyjne związane ze zmianą adresu w następstwie nadania nowej nazwy uznał Wojewódzki Sąd...

10.10.2014

SN: nielegalne oprogramowanie w urzędzie wojewódzkim

Sąd Najwyższy orzekł, że wojewoda podkarpacki bezprawnie używał oprogramowania do ewidencji danych PESEL przez dwa lata i za korzystanie nie płacił autorom systemu. Podobnie jak pięć innych urzędów...

10.10.2014

Rada gminy nie może wprowadzać zwolnień podmiotowych

Samorząd terytorialny

Rada gminy nie może wprowadzać zwolnień podmiotowych czyli obejmować zwolnieniem z podatku od nieruchomości budynków będących we władaniu konkretnych podmiotów uznał Naczelny Sąd Administracyjny.

09.10.2014