Skargę do Trybunału wniósł turecki nauczyciel, który sprawował również funkcję sekretarza lokalnego związku zawodowego nauczycieli. Skarżący z ramienia swego związku wziął udział w dyskusji panelowej na temat "Problemy Turcji i sposoby ich rozwiązania". Dzień później został za to ukarany naganą przez dyrektora okręgowego urzędu do spraw edukacji narodowej. Więcej>>>