W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwrócił się podatnik, który w okresie od 2006 r. do 2012 r. sezonowo prowadził działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług gastronomicznych. Do tej działalności wykorzystywał budynek drewniany, który ujęty został w ewidencji środków trwałych. Był on amortyzowany do 30 sierpnia 2012 r. Z dniem likwidacji działalności budynek został wycofany z ewidencji środków trwałych. We wrześniu 2014 r. budynek spłonął. Podatnik otrzymał od ubezpieczyciela odszkodowanie.

Podatnik miał wątpliwość czy odszkodowanie, które otrzymał korzysta ze zwolnienia z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT. Sam podatnik uważa, że korzysta ze zwolnienia, ponieważ w jego przypadku nie ma zastosowania wyłączenie ze zwolnienia, które dotyczy szkód składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. A podatnik od 1 września 2012 r. nie prowadzi działalności gospodarczej.

Fiskus się zgodził z podatnikiem. Wskazał, że zwolnienie, o którym mowa nie obejmuje m.in. odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Składnikami majątku związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej, będą zarówno środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, jak i wszelkie inne przedmioty, które są w funkcjonalny sposób związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, zwłaszcza wszelkie przedmioty wykorzystywane w działalności.

Skoro 30 sierpnia 2012 r. podatnik zakończył prowadzenie działalności gospodarczej, co oznacza że z tą datą budynek przestał być składnikiem majątku związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą, to odszkodowanie wypłacone 27 października 2014 r. w związku ze spaleniem (7 września 2014 r.) budynku nie jest odszkodowaniem za szkody dot. składnika majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, co oznacza że przychód ten korzysta ze zwolnienia z opodatkowania określonego w art. 21 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o PIT.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 3 marca 2015 r., sygn. akt IBPBI/1/415-1468/14/ŚS, LEX nr 255999

Omówienie z programu Vademecum Głównego Księgowego