Omówienie orzecznictwa pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.Jedna z mieszkanek gminy zwróciła się do miejskiego ośrodka pomocy społecznej (MOPS) o przyznanie jej zasiłku stałego.

Kierownik MOPS odmówił kobiecie przyznania pomocy społecznej. Uznał bowiem, iż faktyczny dochód wnioskodawczyni przekracza kryterium dochodowe. Kwotę dochodu ustalono dzieląc 250.000 zł uzyskane w wyniku sprzedaży lokalu mieszkalnego przez 12 miesięcy.

W odwołaniu mieszkanka tłumaczyła, iż środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania przeznaczyła w 100% na zakup obecnego mieszkania. Zatem trudno uznać, że uzyskała jakikolwiek dochód – argumentowała kobieta.

SKO utrzymało decyzję w mocy.

WSA nie zgodził się ze stanowiskiem organów.

Zdaniem sądu zakup przez beneficjenta pomocy społecznej lokalu na cele mieszkaniowe za środki uzyskane ze sprzedaży dotychczas zajmowanego lokalu, bez uzyskania jakiegokolwiek dochodu w związku ze sprzedażą, pozostaje bez wpływu na wielkość dochodu, od którego zależy prawo do świadczeń z pomocy społecznej.

Omówienie orzecznictwa pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Gdańsku z 11 grudnia 2014 r., sygn. akt III SA/Gd 822/14, nieprawomocny