PIT: środek trwały musi być kompletny

Niekompletny budynek nie jest środkiem trwałym, a jego statusu prawnego nie może zmienić niezasadne wpisanie go do ewidencji środków trwałych. Tak wskazał NSA w wyroku z 3 czerwca 2014 r.

07.07.2014

NSA: umowy urzędu z kancelarią prawną trzeba udostępnić

Samorząd terytorialny

Burmistrz ma obowiązek podać ile i jakie umowy podpisywał z kancelariami prawnymi dotyczącymi stałej obsługi i w zakresie jednostkowych spraw sądowych. Nie może żądać przy tym od wnioskodawcy...

07.07.2014

Rozwiązując umowę sprzedaży nie odzyskasz PCC

Późniejsze rozwiązanie skutecznie zawartej umowy sprzedaży przez jej strony, nie uzasadnia zwrotu prawidłowo naliczonego oraz zapłaconego podatku od czynności cywilnoprawnych - wyjaśnił organ...

03.07.2014

NSA: mimo braku jednego punktu student otrzyma stypendium

Minister nauki i szkolnictwa wyższego nie powinien lekceważyć wniosków studentów, którzy proszą o przyznanie stypendium naukowego za wybitne osiągnięcia. Minister może oprzeć swą decyzję na podstawie...

03.07.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski