ETS: Komisja przekroczyła swoje kompetencje

Komisja Europejska, w ramach egzekwowania okresowej kary pieniężnej ustalonej przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości, nie może orzekać w przedmiocie zgodności z prawem Unii przepisów krajowych,...

20.01.2014

SN: wstrzymane emerytury wypłaca ZUS z odsetkami

W opinii Sądu Najwyższego błędy wywołane wadliwym prawem z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz decyzje ostateczne uznane za bezprawne nie mogą stanowić dla ZUS usprawiedliwienia dla pozbawienia...

18.01.2014