WSA: zabudowa nie zmienia przeznaczenia gruntu leśnego

Budownictwo

Tak jak zabudowa gruntu rolnego związana z prowadzonym gospodarstwem rolnym nie zmienia charakteru tego gruntu, tak i grunt leśny zabudowany na potrzeby związane z gospodarka leśną nie przestaje być...

15.12.2014

NSA: urzędnicy bezprawnie odmówili rekompensaty

Jeżeli wnioskodawcy starający się o rekompensatę za mienie zabużańskie uzupełnili dokumenty dopełniajace wniosek złożony przed 31 grudnia 2008 r., to należy je uwzględnić, bo termin nie jest...

13.12.2014

WSA: zasiłek opiekuńczy również dla osoby bezrobotnej

Samorząd terytorialny

Dla ustalenia prawa do zasiłku opiekuńczego nie ma znaczenia czy osoba opiekująca się członkiem rodziny zrezygnowała z trwającego zatrudnienia czy też w ogóle z samego podjęcia zatrudnienia uznał...

12.12.2014

WSA: rada nie weryfikuje stawek taryf za wodę

Samorząd terytorialny

Rada gminy nie dokonuje samodzielnie weryfikacji pod względem legalności i celowości sporządzania taryf za wodę orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

10.12.2014

Nowy pracodawca składa PIT-11 za cały rok

Po zakończeniu roku podatkowego to przejmujący pracodawca winien przekazać PIT-4R oraz PIT-11 obejmujące dane za cały rok podatkowy, tj. okres zarówno sprzed jak i po przejęciu pracowników. Tak...

10.12.2014