SN nie ułatwi zawarcia ślubu gejom

Sąd Najwyższy stwierdził we wtorek, że w sprawach o odmowie wydania zaświadczenia o braku przeszkód do zawarcia mażeństwa nie przysługuje skarga kasacyjna.

25.06.2014

Forma i treść referencji mogą być dowolne

Zamówienia publiczne

Konieczność potwierdzenia należytego wykonania zamówienia w dokumencie składanym przez wykonawcę nie może oznaczać obowiązku użycia w jego treści zwrotu wykonano należycie - podkreśla KIO.

24.06.2014

Strasburg: przeszukanie redakcji czasem dozwolone

Europejski Trybunał Praw Człowieka w decyzji opublikowanej 19 czerwca odmówił ochrony należnej dziennikarskim źródłom informacji w sytuacji, gdy anonimowy informator przyznał się do sprawstwa w...

23.06.2014

SN: złamanie warunków umowy powoduje zwrot dotacji

Odsetki w umowie o dotacje unijne dla mikroprzedsiębiorcy liczą się nie jak zaległości podatkowe, ale według kodeksu cywilnego, a roszczenie przedawnia się po trzech latach od chwili złożenia pozwu -...

23.06.2014

Budowa chodnika może być formą pomocy rzeczowej

Samorząd terytorialny

Budowa chodnika przy drodze powiatowej, jest formą pomocy rzeczowej, którą gmina może udzielić powiatowi w zakresie wykonywania przez tą jednostkę zadań z zakresu zarządu drogami powiatowymi uznał...

20.06.2014

Faktura "nosi" także informację publiczną

Burmistrz jest zobowiązany, na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, do udostępnienia kopii faktur wystawionych za obsługę prawną urzędu miasta. Tak wynika z wyroku WSA w Olsztynie z...

20.06.2014

Zamawiający powinien korygować swoje błędy

Zamówienia publiczne

Zamawiający jest uprawniony do samodzielnego unieważnienia pierwotnie podjętej decyzji o wyborze oferty najkorzystniejszej, do dokonania ponownego badania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej -...

20.06.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski