Tak wynika z wyroku WSA w Szczecinie z 22 stycznia 2015 r. W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwrócił się niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, który wykonuje zabiegi z zakresu chirurgii rekonstrukcyjnej i estetycznej. NZOZ wskazał na osiem wykonanych usług: 1) rekonstrukcyjna "garbatego" nosa; 2) plastyka rozstępu mięśni prostych i powięzi skośnych brzucha; 3) rekonstrukcji niedorozwiniętych piersi, 4) rekonstrukcyjna górnych powiek, 5) plastyka czerwieni wargi górnej, 6) rekonstrukcyjna górnych powiek, korekta konturów twarzy, podbródka i zarysu żuchwy.

NZOZ wskazał jednocześnie, że potencjalny pacjent podlega badaniu przez lekarza specjalistę danego schorzenia, dokonywany jest wywiad, sprawdzana historia choroby, przeciwwskazania do zabiegu i inne. Kierowany jest także do psychologa. Każde z badań zostaje opisane w karcie kwalifikacyjnej do zabiegu. Karty kwalifikacyjne są jedynymi dokumentami mogącymi potwierdzić rodzaj opisanego zabiegu (wykonanej usługi medycznej) wraz z określeniem jego celu dla pacjenta.

NZOZ zakwalifikował prawie wszystkie wskazane usługi, jako podlegające zwolnieniu z VAT. Jedynie rekonstrukcyjna górnych powiek, korekta konturów twarzy, podbródka i zarysu żuchwy NZOZ zakwalifikował ją, jako usługę medyczną, podlegającą 23 proc. stawce VAT.

Fiskus się nie zgodził i uznał, że żadne z wykonanych przez NZOZ zabiegów nie wypełniają zawartej w art. 43 ?ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT definicji usług w zakresie opieki medycznej służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia. A według fiskusa wszystkie te zabiegi służą poprawie własnego wizerunku, a nie leczeniu.

Sprawa dwa razy trafiła do WSA w Szczecinie. Najpierw sąd zgodził się z fiskusem wskazując, że z opisanych zabiegów nie wynika by miały zapobiec utarcie zdrowia lub życia, a w ocenie sądu o takie czynności w ramach usług w zakresie opieki medycznej i szpitalnej chodzi. Według sądu zwolnieniu z VAT, na mocy art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT, podlegają operacje plastyczne o charakterze rekonstrukcyjnym, przeprowadzane w wyniku doznanego urazu bądź przebytej choroby.

To rozstrzygnięcie stało się jednak przedmiotem skargi kasacyjnej do NSA. WSA musiał ponownie rozpoznać sprawę. Po analizie przepisów ?oraz orzecznictwa krajowego i wspólnotowego sąd wywiódł wniosek, że jedynie te usługi w zakresie opieki medycznej (w tym usługi medyczne w zakresie chirurgii plastycznej i zabiegów estetycznych), których wykonanie poprzedzone jest kwalifikacją ze wskazań medycznych osób uprawnionych, w tym psychologa, które mają na celu ochronę zdrowia (w tym psychicznego), objęte są zakresem zwolnienia, o jakim mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT. Nie ma i nie może mieć przy tym znaczenia zastosowany do tej ochrony zdrowia środek. Bowiem o zwolnieniu, jak to wynika z powyższej argumentacji, przesądza cel zabiegu, który ma być określony przez osobę uprawnioną (ochrona zdrowia rozumianego, jako zdrowie fizyczne i psychiczne), nie zaś procedura czy użyty preparat.

Wyrok WSA w Szczecinie z 22 stycznia 2015 r., sygn. akt I SA/Sz 609/14

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego