WSA: PKP Intercity nie musi ujawniać swoich umów

PKP Intercity podjęła działania w celu zachowania poufności danych strategicznych, aby ograniczyć dostęp szerokich kręgów podmiotów do umów podpisywanych z Ministerstwem Transportu (obecnie...

07.10.2014

SN: koniec afery corhydronowej w sądzie cywilnym

Po siedmiu latach sporu prawnego między Przedsiębiorstwem Jelfa S.A. a Prokuratorem Okręgowym w Jeleniej Górze okazało się, że sąd cywilny nie może nakazać ani zakazać odebrania i utylizacji...

06.10.2014

Radna nie musi zarabiać prowadząc działalność

Samorząd terytorialny

Nie jest istotne, czy radny uczestniczący w zarządzaniu działalnością z udziałem mienia komunalnego uzyskuje dochód z tytułu zarządzania taką działalnością, czy też zarządza nią nieodpłatnie uznał...

02.10.2014

MF z janosikowym "pójdzie" do NSA

Ministerstwo Finansów nie zgadza się z wyrokami WSA w Warszawie, które uchyliły 4 decyzje ministra finansów określające wysokość zobowiązania województwa mazowieckiego z tytułu tzw. janosikowego i...

02.10.2014