WSA: sołectwo może być utworzone także w mieście

Samorząd terytorialny

Sołectwo historycznie jest formą samorządu mieszkańców wsi, gdyż jego organem uchwałodawczym jest zebranie wiejskie. Mimo to jednak, nie można stwierdzić, że sołectwa nie mogą być tworzone na...

03.01.2014

WSA: sołectwo może być utworzone także w mieście

Sołectwo historycznie jest formą samorządu mieszkańców wsi, gdyż jego organem uchwałodawczym jest zebranie wiejskie. Mimo to jednak, nie można stwierdzić, że sołectwa nie mogą być tworzone na...

03.01.2014

Zakres uzasadnienia wyznacza sam zamawiający

Zamówienia publiczne

Przepisy p.z.p nie określają zakresu informacji, jakie powinny znaleść się w treści uzasadnienia decyzji zamawiającego o unieważnieniu postępowania - podkreśla KIO.

31.12.2013

SN: dwie różne postaci pozorności

Kodeks cywilny opisuje dwie różne postaci pozorności: dla ukrycia innej czynności oraz służącą czynności prawnej dla pozoru. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z 10 czerwca 2013 r.

30.12.2013

SA: oddanie dziecka to nie zawsze handel

Wrocławski Sąd Apelacyjny uwolnił od zarzutu handlu ludźmi oboje rodziców i kobietę, której oddali swego nowo narodzonego synka. W marcu 2013 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu wymierzył im kary dwóch lat...

27.12.2013

WSA: część dachu nie powoduje opodatkowania

Przyjęcie, że obiekt posiadający 50 proc. dachu, stanowi budynek, rozszerza jasną literalnie jednoznaczną definicję budynku, na budynki, które posiadają część dachu, tworząc tym samym dodatkowy...

27.12.2013