SN: rozwodnicy dzielą się dopłatami unijnymi

Małżonkowie muszą podzielić się dopłatami unijnymi do gospodarstwa rolnego, otrzymanymi już po rozwodzie, a przed podziałem majątku - wynika z piątkowego postanowienia Sądu Najwyższego. O tym, w...

13.12.2013

SN: stowarzyszenia konsumenckie mogą skarżyć umowy

Stowarzyszenie konsumenckie może zaskarżyć zapisy w umowach nawet, gdy wcześniej zakwestionował je prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - wynika z piątkowej uchwały Sądu Najwyższego....

13.12.2013

Wykonawca musi udowodnić, że uzyska zasoby innego podmiotu

Zamówienia publiczne

Wykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego może skorzystać z potencjału i zasobów innego podmiotu. Jednak, żeby to zrobić, musi wykazać zamawiającemu, że inny podmiot faktycznie...

13.12.2013

NSA: pracownik skarbówki musi znać wyroki sądów

Pracownik izby skarbowej musi znać orzecznictwo sądów administracyjnych - stwierdził w czwartek Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę urzędnika, który liczył na zwolnienia z podatku od...

13.12.2013

Karą porządkową wójt nie ustali stanu faktycznego

Jeżeli podatnik uchyla się od dostarczenia stosownej dokumentacji służącej określeniu podatku od nieruchomości to wójt powinien ustalić zobowiązanie podatkowe w wysokości wynikającej z danych...

12.12.2013

ETS: te same prawa dla partnerów jak dla małżonków

Osobie, która zawiera rejestrowany związek partnerski (tzw. PACS) z osobą tej samej płci, przysługują takie same korzyści w miejscu pracy jak osobom heteroseksualnym zawierającym związek małżeński -...

12.12.2013