Rzecznik ETS przeciwko turystyce socjalnej

Kraj UE może, na podstawie ogólnego kryterium, które wskazuje na brak rzeczywistego związku z tym państwem, odmówić świadczeń socjalnych dla potrzebujących pomocy osób poszukujących pracy obywatelom...

26.05.2014

Sportowcy też mogą płacić podatek liniowy

Przychody wymienione w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście można, w określonych warunkach, zaliczyć do źródła działalność gospodarcza i opodatkować je podatkiem liniowym 19 proc....

26.05.2014

SN: wypłata nagrody w transzach jest dozwolona

Nie jest sprzeczne z kodeksem pracy uzależnienie w regulaminie prawa do nagrody nie związane z konkretnymi zadaniami i wypłata w transzach, ale zapisanie warunku zakazującego pracy w instytucji...

24.05.2014

NSA: odwołanie radnego z Olszanicy było prawidłowe

Samorząd terytorialny

Prawo administracyjne tworzy wyjątek i karze osobę za czyn, który nie był objęty sankcją w czasie jego popełnienia. Karą jest utrata mandatu radnego, wartością chronioną - sprawiedliwe prawo...

23.05.2014

NSA: odwołanie radnego z Olszanicy było prawidłowe

Prawo administracyjne tworzy wyjątek i karze osobę za czyn, który nie był objęty sankcją w czasie jego popełnienia. Karą jest utrata mandatu radnego, wartością chronioną - sprawiedliwe prawo...

23.05.2014

Zamówienia z wolnej ręki można użyć wyjątkowo

Zamówienia publiczne

Zamówienie z wolnej ręki jest trybem szczególnym, stosowanym w sytuacjach, gdy przeprowadzenie przetargu lub innego konkurencyjnego trybu postępowania nie jest możliwe - przypomina KIO.

23.05.2014

Świadczenia z tytułu rekonwersji są zwolnione z PIT

Kwoty wypłacone osobie pobierającej wojskową rentę rodzinną z tytułu rekonwersji, zwrotu kosztów jednorazowego przejazdu oraz zwrotu kosztów przewozu urządzenia domowego korzystają ze zwolnienia od...

22.05.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski