Niewłaściwy dobór słów jest omyłką pisarską

Omyłki pisarskie stoją na równi z błędami pisarskimi lub rachunkowymi. Są to zatem omyłki polegające na tym, że wyrażono coś, co jest niezgodne z tym co myśli dany podmiot, a zostało wypowiedziane...

11.08.2014

Niewłaściwy dobór słów jest omyłką pisarską

Zamówienia publiczne

Omyłki pisarskie stoją na równi z błędami pisarskimi lub rachunkowymi. Są to zatem omyłki polegające na tym, że wyrażono coś, co jest niezgodne z tym co myśli dany podmiot, a zostało wypowiedziane...

10.08.2014

Nie zawsze trzeba płacić podatek za współwłaściciela

Budownictwo

Spółka będąc współwłaścicielem nieruchomości nie musi płacić podatku od nieruchomości za drugiego współwłaściciela firmę, która jest zakładem pracy chronionej, ustawowo zwolnionym z zapłaty tego...

07.08.2014

SN coraz przychylniejszy dla byłych żołnierzy

Żołnierz, który pełnił zasadniczą służbę wojskową w szczególnie trudnych warunkach nabywa prawo do wcześniejszej emerytury, gdy podjął pracę w szkodliwych warunkach w ciągu 30 dni od opuszczenia...

06.08.2014

VAT: uczestnik konferencji może też być turystą

Organizacja czasu wolnego od zajęć merytorycznych, czy transport uczestników konferencji w związku z organizacją czasu wolnego stanowią świadczenia, które nie są niezbędne do rzetelnego i właściwego...

06.08.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski