VAT: sama faktura nie daje prawa do odliczenia

Źródłem prawa do odliczenia podatku naliczonego nie jest sama faktura, lecz nabycie towaru lub usługi i wykorzystanie do wykonywania czynności opodatkowanych. Tak stwierdził WSA w Białymstoku w...

30.07.2014

Prezes UZP może korzystać ze środków wzruszalności umowy

Zamówienia publiczne

Uprawnienie do wykorzystania środków wzruszalności umowy o zamówienie publiczne przysługuje bezpośrednio podmiotom zainteresowanym oraz Prezesowi UZP jako centralnemu organowi właściwemu w sprawach...

30.07.2014

PIT: nieuszczuplony majątek to też przysporzenie

Osoba, która otrzymała z funduszu inwestycyjnego pieniądze na zorganizowanie pogrzebu członka rodziny, musi zapłacić od nich podatek. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej...

29.07.2014

Treść oferty nie powinna budzić wątpliwości

Zamówienia publiczne

Zamawiający nie może domyślać się niewyrażonej wprost treści oferty. Wykonawca musi sobie zdawać sprawę, że braki w opisie przygotowanym przez niego pociągają za sobą ryzyko negatywnej oceny oferty -...

28.07.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski