Rażąco niska cena a wyjaśnienia wykonawcy

Zamówienia publiczne

Jeżeli zamawiający nadal posiada wątpliwości po złożeniu wyjaśnień przez wykonawcę co do zaoferowanej przez niego ceny, powinien żądać dalszych wyjaśnień - podkreśla UZP.

29.11.2013

Nie każda bezczynności stanowi rażące naruszenie prawa

Samorząd terytorialny

Każda bezczynność lub przewlekłość postępowania jest naruszeniem prawa. Nie można jednak przyjąć, że w każdej bezczynności lub przewlekłości postępowania mamy do czynienia z rażącym naruszeniem prawa...

29.11.2013

SN: lokalizator GPS nie dla prywatnych detektywów

Prywatni detektywi nie mogą stosować lokalizatorów GPS ani innych, zastrzeżonych dla policji i tajnych służb, technicznych środków niejawnego zdobywania informacji - ocenił Sąd Najwyższy.

28.11.2013

Strasburg: nie można karać za pokojową blokadę drogi

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 26 listopada uznał, że sankcja prawnokarna wymierzona rolnikom, którzy w proteście zablokowali drogę krajową, naruszyła prawo do pokojowego zgromadzania...

28.11.2013

RIO: gmina nie może wprowadzić ulgi podatkowej

Rada gminy wprowadzając w uchwale zwolnienie częściowe w istocie wprowadza ulgę podatkową, do czego nie jest upoważniona. Tak stwierdziła Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie w uchwale z 3...

28.11.2013

Koniec procesu ws. portalu Wrota Podkarpackie

Samorząd terytorialny

Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie w środę zakończył się proces trzech b. pracowników podkarpackiego urzędu marszałkowskiego, oskarżonych o niedopełnienie obowiązków i poświadczenie nieprawdy przy...

27.11.2013