SN: dyskryminację trzeba udowodnić

Sąd orzeknie odszkodowanie za dyskryminację tylko wtedy, gdy pracownik przedstawi jej przyczynę i udowodni podczas procesu. Samo gorsze traktowanie pracownika od innych to za mało, by roszczenie...

29.08.2014

SN: wodociągi muszą odpowiadać za awarie

Sąd Najwyższy uchylił wyrok nakładający karę 700 tys. zł na Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie za niedozwolone ogólne warunki umów. Umowy te były nieważne od powstania,...

28.08.2014

NSA: odszkodowanie za rurę położoną w latach 70.

Właścicielowi działki, przez którą przeprowadzono sieć ciepłowniczą należy się odszkodowanie za korzystanie z nieruchomości mimo, że wniosek został złożony niemal 40 lat po położeniu rury -...

27.08.2014

Karty wynagrodzeń pracowników gminy są jawne

Samorząd terytorialny

Karty wynagrodzeń pracowników gminy są jawne, finansowane są bowiem ze środków publicznych uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.

26.08.2014

Zamawiający musi zbadać czy tajemnica istnieje

Zamówienia publiczne

Dane znajdujące się w dokumentach opisanych jako tajemnica przedsiębiorstwa nie powinny być automatycznie kwalifikowane jako niejawne. Często bowiem okazuje się, iż zastrzeżenie tajemnicy było...

26.08.2014