SN zatwierdził naganę dla lekarza za śmierć dziecka

Za naruszenie podstawowych obowiązków lekarskich i nierozpoznanie choroby, która skończyła się śmiercią dziecka, lekarz medycyny otrzymała karę nagany. Sąd Najwyższy 8 maja potwierdził, że sąd...

09.05.2014

Karę porządkową płaci spółka a nie jej prezes

W postępowaniu kontrolnym, którego stroną jest spółka, kara porządkowa może być nałożona jedynie na tę spółkę, jako osobę prawną, a nie na członka jej zarządu (osobę fizyczną). Tak wynika z wyroku...

07.05.2014

Grupa klientów wygrała spór z mBankiem

Bank pobierając raty kredytu od konsumentów członków grupy, pobierał je częściowo bezprawnie, a kwoty te podlegają zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi - uznał łódzki Sąd Apelacyjny.

06.05.2014

SN oddalił kasację byłego właściciela Colloseum

Sąd Najwyższy oddalił we wtorek kasację byłego właściciela Colloseum Józefa Jędrucha prawomocnie skazanego w ubiegłym roku na 6 lat więzienia i 720 tys. zł grzywny za oszustwa na kwotę ok. 430 mln...

06.05.2014

PIT: to wypłata czyni komornika sądowego płatnikiem

Komornik sądowy nie jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli nie dokonuje za zakład pracy wypłaty świadczeń pracowniczych. A sporządzenie projektu planu podziału sumy uzyskanej...

06.05.2014

Zamawiający powinien poprawiać omyłki w ofertach

Zamówienia publiczne

Poprawienie przez zamawiającego oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych nie wymaga uzyskania zgody wykonawcy. Wykonawca może nie wyrazić zgody na poprawienie innych omyłek polegających na...

06.05.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski