Zamawiający powinien poprawiać omyłki w ofertach

Zamówienia publiczne

Poprawienie przez zamawiającego oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych nie wymaga uzyskania zgody wykonawcy. Wykonawca może nie wyrazić zgody na poprawienie innych omyłek polegających na...

06.05.2014

ETS: kredyt we frankach także z oceną ryzyka

Konsumenci, którzy zaciągają kredyt w walucie obcej, muszą mieć możliwość oszacowania konsekwencji ekonomicznych wynikających z zastosowania przy spłacie kredytu kursu (kursu sprzedaży waluty obcej)...

05.05.2014

CIT: faktoring odwrotny chroni przed korektą kosztów

Firma nie będzie zobowiązana do korekty kosztów uzyskania przychodów w sytuacji, gdy zgodnie z umową faktoringu odwrotnego jej zobowiązanie względem dostawcy regulowane jest przez bank, pełniący...

04.05.2014

Zamiarem wykonawcy jest złożenie poprawnej oferty

Zamówienia publiczne

Zamawiający powinien każdorazowo założyć, że intencją wykonawcy jest złożenie prawidłowej i zgodnej z preferencjami zamawiającego oferty - orzekła Krajowa Izba Odwoławcza.

03.05.2014

WSA: adres w nowym dowodzie taki jak w ewidencji

Organ nie może wpisać w nowym dowodzie osobistym innego miejsca zamieszkania niż to wynika z aktualnej ewidencji zameldowania orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.

02.05.2014

VAT: oddział firmy zagranicznej pozwala na odliczenie

Firma, która na terenie Polski nie posiada swojej siedziby a jedynie oddział, ma prawo do odliczenia VAT z tytułu zakupów dokonywanych przez ten oddział. Zakupy muszą jednak pozostawać w związku z...

01.05.2014

Rozmach pozbawia ryczałtu

Wynajmowanie nieruchomości na szeroką skalę to przejaw stałej i zorganizowanej działalności gospodarczej. Dochód z najmu nie może być wówczas objęty ryczałtem. Tak wynika z wyroku NSA z 4 kwietnia...

30.04.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski