Syndyk odprowadzi zaliczkę na PIT

Syndyk jako zarządzający majątkiem masy upadłości i jednocześnie osoba dysponująca środkami finansowymi uzyskanymi w toku postępowania upadłościowego ze sprzedaży majątku spółki jawnej jest...

23.04.2014

Organ nie informuje o możliwości przywrócenia terminu

Samorząd terytorialny

Obywatel powinien znać adresowane do niego normy prawne. Organy nie są zobowiązane do pouczenia o możliwości złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania uznał NSA w wyroku z 11...

23.04.2014

Sąd: wspólnik nie może "siłowo" blokować partnera

Jeśli wspólnik spółki jawnej podejmuje działania konkurencyjne na szkodę spółki, to na czas trwania procesu o pozbawienie go prawa samodzielnej reprezentacji spółki, można mu w drodze zabezpieczenia...

22.04.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski