Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 12 marca 2015 r.

W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwrócił się ojciec dwójki małoletnich dzieci w sprawie zastosowania odliczeń w ramach ulgi prorodzinnej. Dzieci pochodzą z różnych związków. Wobec obydwojga w pełni wykonuje władzę rodzicielską. Aktywnie uczestniczy w wychowaniu obydwojga, ponosi także koszty ich utrzymania. Ponieważ była małżonka nie odlicza ulgi prorodzinnej na ich dziecko w związku z przekroczeniem limitu wprowadzonego dla osób samotnie wychowujących dzieci, to ojciec zapytał fiskusa, czy może skorzystać z odliczenia ulgi prorodzinnej na obydwoje dzieci przy przekroczeniu progu dochodowego 112.000 zł.

Jego zdaniem, może, ponieważ ustawa o PIT nie przewiduje limitów dochodów dla rodziców dwojga i więcej małoletnich dzieci, wobec których rodzic posiada i wykonuje władzę rodzicielską. Jeżeli zatem podatnik w roku podatkowym wykonywał władzę rodzicielską w stosunku do więcej niż jednego dziecka, na które przysługuje mu odliczenie, wówczas kryterium dochodowe nie ma zastosowania. Nie ma natomiast znaczenia, czy w zeznaniu podatkowym dokonał odliczenia ulgi z tytułu każdego z tych dzieci, czy tylko jednego.

Fiskus się zgodził. Uznał, że w sytuacji, gdy oboje rodzice dysponują prawem wykonywania władzy rodzicielskiej w stosunku do małoletniego dziecka są uprawnieni do korzystania z ulgi. Natomiast ograniczenie omawianej ulgi, polegające na wprowadzeniu limitu dochodów, obejmuje rodziców posiadających jedno dziecko. Przy czym wskazać należy, że przy określaniu na potrzeby ulgi prorodzinnej liczby dzieci należy brać pod uwagę tylko dzieci małoletnie, w stosunku, do których rodzic dysponuje prawem wykonywania władzy rodzicielskiej oraz, które rodzic utrzymuje w związku z wykonywaniem obowiązku alimentacyjnego.

A więc w sytuacji, gdy ojciec jest uprawniony do dokonania odliczeń od podatku w ramach tzw. ulgi prorodzinnej w stosunku do więcej niż jednego dziecka, nie zachodzi konieczność zastosowania limitu dochodów. Nie ma przy tym znaczenia, czy skorzysta z ulgi prorodzinnej tylko na jedno z nich czy na obydwoje dzieci.

Natomiast w odniesieniu do proporcji ulgi, jaka przysługuje ojcu do odliczenia, to fiskus wskazał, że limit omawianej ulgi został określony na dziecko. Rodzicom dziecka ustawodawca przyznał jeden limit. W konsekwencji, jeżeli w stosunku do dziecka obojgu rodzicom przysługuje władza rodzicielska, i władza ta jest wykonywana przez obojga rodziców, to każdy z rodziców ma prawo do odliczenia, w granicach przysługującego limitu na dziecko. Dlatego, o ile faktycznie była żona oraz obecna żona nie dokonują odliczenia ulgi prorodzinnej, to ojcu przysługuje prawo do odliczenia ulgi na obydwoje dzieci w pełnej wysokości, jednakże za zgodą (za porozumieniem) byłej żony oraz obecnej żony, a także po spełnieniu wszystkich ustawowych przesłanek określonych w ustawie o PIT.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 12 marca 2015 r., sygn. akt IPPB4/415-960/14-4/JK3, LEX nr 261751.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego