VAT: usługa ubezpieczeniowa to także likwidacja szkody

Usługa ubezpieczeniowa to nie tylko zawarcie umowy ubezpieczenia, ale również likwidacja szkody, gdy nastąpi zdarzenie losowe, z którym wiąże się umowa ubezpieczenia. Tak stwierdził NSA w wyroku z 11...

19.11.2013

SA: nie wydawać opozycjonisty na Białoruś

Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził prawną niedopuszczalność ekstradycji działacza opozycji na Białoruś. Decyzja ta zapdała po apelacji, bowiem Sąd Okręgowy w pierwszej instancji, stwierdził, że...

18.11.2013

VAT: umowa nie może wpływać na wysokość podatku

Nie można na skutek zawartej umowy cywilnoprawnej dokonywać zmian w zakresie już powstałych obowiązków podatkowych, korygować je, wpływać na wysokość podatku od towarów i usług. Tak orzekł NSA w...

18.11.2013

Starosta nie ocenia stanu zdrowia kierowcy

Samorząd terytorialny

Zarówno organy orzekające w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi, jak i kontrolujący je sąd administracyjny związane są orzeczeniem lekarskim i nie mogą poddawać ocenie...

15.11.2013

NSA: psychoanalityk to też medyk

Zawód psychoanalityka, posiadającego fachowe kwalifikacje, czyli stosowny zasób wiedzy i umiejętności, wymaganych do udzielania świadczeń zdrowotnych, zweryfikowane w ramach członkowskiej procedury...

15.11.2013