NSA: umowy urzędu z kancelarią prawną trzeba udostępnić

Samorząd terytorialny

Burmistrz ma obowiązek podać ile i jakie umowy podpisywał z kancelariami prawnymi dotyczącymi stałej obsługi i w zakresie jednostkowych spraw sądowych. Nie może żądać przy tym od wnioskodawcy...

07.07.2014

Rozwiązując umowę sprzedaży nie odzyskasz PCC

Późniejsze rozwiązanie skutecznie zawartej umowy sprzedaży przez jej strony, nie uzasadnia zwrotu prawidłowo naliczonego oraz zapłaconego podatku od czynności cywilnoprawnych - wyjaśnił organ...

03.07.2014

NSA: mimo braku jednego punktu student otrzyma stypendium

Minister nauki i szkolnictwa wyższego nie powinien lekceważyć wniosków studentów, którzy proszą o przyznanie stypendium naukowego za wybitne osiągnięcia. Minister może oprzeć swą decyzję na podstawie...

03.07.2014

TK: kary za wycinkę drzew niekonstytucyjne

Środowisko

Zasady wymierzania kar pieniężnych za wycinkę bez zezwolenia drzew z własnej działki są niekonstytucyjne w zakresie, w jakim nie przewidują zmniejszania kar w szczególnych sytuacjach - orzekł...

02.07.2014

NSA: rodzice bliźniaków dostają podwójne dodatki

Skład siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego uznał, że dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w trakcie urlopu wychowawczego przysługuje na każde z bliźniaków czy...

02.07.2014

TK: niekonstytucyjne zasady karania za wycinkę drzew

Zasady wymierzania kar pieniężnych za wycinkę bez zezwolenia drzew z własnej działki są niekonstytucyjne w zakresie, w jakim nie przewidują zmniejszania kar w szczególnych sytuacjach - orzekł...

01.07.2014