Odliczenie VAT: dobra wiara ma znaczenie

Dobra wiara ma znaczenie w wypadku ustalenia, że w danej sprawie wystąpił rzeczywisty obrót towarami lub usługami, ale ten, który według faktury miał być świadczącym usługę lub dostarczającym towar...

11.07.2014

TK: dodatek pielęgnacyjny - zgodny z konstytucją

Zasady przyznawania dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego nie naruszają konstytucyjnej zasady równości i obowiązku państwa uwzględniania w polityce społecznej i gospodarczej dobra rodziny - orzekł...

08.07.2014

NSA: sejmik nie może przekształcić szpitala w spółkę

Samorząd terytorialny

Zdaniem NSA ustawa o działalności leczniczej w zakresie przekształceń szpitali publicznych w spółkę kapitałową wyłącza stosowanie ustawy o samorządzie województwa. A zatem sejmik wojewódzki nie może...

08.07.2014

PIT: środek trwały musi być kompletny

Niekompletny budynek nie jest środkiem trwałym, a jego statusu prawnego nie może zmienić niezasadne wpisanie go do ewidencji środków trwałych. Tak wskazał NSA w wyroku z 3 czerwca 2014 r.

07.07.2014