W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwrócił się przedsiębiorca zajmujący się sprzedażą ubezpieczeń. Aby pozyskiwać nowych klientów przedsiębiorca zamierza organizować spotkania z klientami na basenie. Zamierza więc zakupić karnet miesięczny uprawniający go do wstępu na basen, a wydatek na ten cel chciałby wrzucić w koszt podatkowy prowadzonej działalności gospodarczej. Przedsiębiorca uważa, że na basenie będzie mógł poznać nowych klientów. W związku z tym poniesiony wydatek powinien stanowić koszt podatkowy prowadzonej działalności gospodarczej.

Fiskus się nie zgodził. Uznał, że generalnie należy przyjąć, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, bądź też zabezpieczenie lub zachowanie tego źródła przychodów. Przy czym, związek przyczynowy pomiędzy poniesieniem wydatku, a osiągnięciem przychodu, bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem jego źródła należy oceniać indywidualnie w stosunku do każdego wydatku.

Z oceny tego związku powinno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może przyczynić się do osiągnięcia przychodu, bądź służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów. Poza tym wydatki te mogą stanowić koszty uzyskania przychodów tylko i wyłącznie w sytuacji, jeśli nie mają one charakteru osobistego, bowiem wydatki osobiste nie mają na celu uzyskania przychodu z działalności gospodarczej, czy też zachowania lub zabezpieczenia tego źródła przychodu. W konsekwencji, wydatki ponoszone w celach prywatnych (osobistych) nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Według fiskusa trudno jest w tej sprawie znaleźć związek pomiędzy przedmiotem działalności gospodarczej, a koniecznością poszukiwania nowych klientów właśnie na basenach. Ponadto nie każde wyjście na basen oznacza, że będzie ono związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Nie ma bowiem pewności, że na basenie przedsiębiorca zrealizuje cel wizyty i że pozyska nowych klientów, z którymi zawrze umowy ubezpieczenia. Ponadto karnet może zostać również wykorzystywany w celach osobistych, np. dla poprawienia kondycji fizycznej. W związku z powyższym wyjścia te mogą mieć charakter prywatny, a wydatki o charakterze osobistym nie mogą stanowić kosztów podatkowych.

Poza tym zdaniem fiskusa, jeśli przedsiębiorca nie wykupi przedmiotowych karnetów na basen, nie będzie to automatycznie oznaczało, że utraci źródło przychodu (np. zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej).

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 22 kwietnia 2015 r., sygn. akt IBPBI/1/4511-391/15/ESZ, LEX nr 261370

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego