Przedsiębiorca w ramach prowadzonej działalności handlowej korzystał z lokalu użytkowego, który w 2005 r. wybudował. Lokal został wpisany do ewidencji środków trwałych, a przedsiębiorca odliczył podatek VAT od wydatków związanych z jego budową.

W 2014 r. przedsiębiorca wycofał lokal z ewidencji i przekazał go na cele osobiste. Zamierza również zakończyć działalność gospodarczą, a lokal wynajmować w ramach tzw. najmu prywatnego.

Przedsiębiorca zwrócił się z pytaniem, czy w opisanej sytuacji może płacić podatek dochodowy na zasadach ogólnych lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5 proc.

Zobacz książkę "Najem nieruchomości a podatki" dostępną w księgarni internetowej Profinfo >>

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał, że jeżeli przedsiębiorca skutecznie wycofa lokal z ewidencji środków trwałych i przekaże do majątku prywatnego, może lokal wynająć i korzystać z opodatkowania według stawki 8,5 proc. ryczałtu. Warunkiem skorzystania z tej formy opodatkowania jest – zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – złożenie pisemnego oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy, które podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do 20 stycznia roku podatkowego.

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 6 maja 2015 roku, sygn. IBPBII/2/4511-188/15/NG

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego