W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwróciła się spółka w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia, które wypłaciła z tytułu otrzymania wcześniejszej spłaty pożyczki.

Spółka planuje bowiem udzielenie pożyczki podmiotowi powiązanemu z grupy kapitałowej. Zgodnie z planowanymi warunkami zaciągnięcia pożyczki, termin całkowitej spłaty pożyczki będzie przypadał w okresie kilku albo kilkunastu lat od daty zawarcia umowy pożyczki, natomiast spółka otrzyma od pożyczkobiorcy z góry odsetki naliczone za cały okres kredytowania. Jednocześnie, pomimo że termin całkowitej spłaty pożyczki będzie określony w latach, w umowie pożyczki zostanie przewidziana dla pożyczkobiorcy możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki.

W takiej sytuacji, zgodnie z umową pożyczki, spółka będzie zobowiązana do wypłaty na rzecz pożyczkobiorcy wynagrodzenia z tytułu wcześniejszej spłaty. To wynagrodzenie ma rekompensować pożyczkobiorcy rezygnację z możliwości korzystania z kapitału spółki. Po stronie spółki takie rozwiązanie pozwoli na wcześniejsze reinwestowanie kapitału otrzymanego tytułem spłaty pożyczki poprzez udzielenie kolejnej pożyczki albo wykorzystanie środków pieniężnych na inne cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Spółka uznała, że wynagrodzenie, które wypłaci z tytułu otrzymania wcześniejszej spłaty pożyczki będzie stanowiło koszt uzyskania przychodu w momencie jego poniesienia, tj. jednorazowo w momencie ujęcia w księgach rachunkowych spółki.

Fiskus się nie zgodził. Jego zdaniem fakt, iż podmiot działający w obrocie gospodarczym ponosi różne wydatki, nie oznacza automatycznie, że wszystkie z nich na gruncie ustawy podatkowej wywołują skutki podatkowe w postaci możliwości zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów.

Według fiskusa wynagrodzenie wypłacane pożyczkobiorcy nie zostanie poniesione w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, nie wpłynie również na zwiększenie przychodów. Sama spółka wskazała, że zgodnie z zawartą umową otrzyma od pożyczkobiorcy z góry odsetki naliczone za cały okres kredytowania, w związku z czym ponoszona opłata z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu nie ma wpływu na osiągnięcie i wysokość przychodów z tytułu otrzymanych odsetek od pożyczki.

Dodatkowo należy zauważyć, że wynagrodzenie, jakie poniesie spółka, będzie się wiązało ze zwrotem (co prawda wcześniejszym) pożyczki, której zwrot nie stanowi przychodu podatkowego. Ponadto według fiskusa trudno również dopatrywać się związku wypłaconego wynagrodzenia z ewentualną możliwością (zdarzeniem przyszłym i niepewnym) udzielenia kolejnej pożyczki lub też z możliwością wykorzystania zwróconych środków pieniężnych (które są własnością spółki) na potrzeby działalności gospodarczej.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 30 grudnia 2014 r., IBPBI/2/423-1210/14/PC, LEX nr 249170

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego