Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 22 grudnia 2014 r. W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwrócił się przedsiębiorca, który zajmuje się m.in. pośrednictwem handlowym, opartym o sprzedaż przez Internet poprzez aukcje internetowe. Działalność przedsiębiorcy polega na zbieraniu zamówień do klientów, pobieraniu od nich wpłat w postaci przelewów bankowych na jego rachunek bankowy oraz przekazywaniu zamówień do kontrahenta w Wielkiej Brytanii. Samą dostawę towaru do poszczególnych klientów organizuje już brytyjski kontrahent. Przedsiębiorca nie jest i na żadnym etapie transakcji nie staje się właścicielem zakupionych towarów. Zakupiony towar zawsze jest wysyłany bezpośrednio do klienta (nabywcy), tj. z pominięciem przedsiębiorcy. Przedsiębiorca nigdy zatem nie obejmuje zakupionych towarów w posiadanie. Nie jest importerem towaru i nie sprowadza towaru na własny rachunek, ani w niczyim imieniu. Rolą przedsiębiorcy jest wyłącznie pośredniczenie w zamówieniach towaru oraz płatnościach.

Wynagrodzenie przedsiębiorcy stanowi różnica pomiędzy kwotą otrzymaną od klienta, a kwotą przekazaną kontrahentowi do poszczególnych transakcji (wynagrodzenie prowizyjne). I właśnie kwotę wynagrodzenia prowizyjnego przedsiębiorca wpisuje wystawiając fakturę dla zagranicznego kontrahenta za wykonaną przez siebie usługę pośrednictwa. Faktura zawiera dodatkową adnotację z oznaczeniem np. („nie podlega opodatkowaniu w Polsce”).

Według przedsiębiorcy jego przychodem jest prowizja należna z tytułu wykonanej usługi pośrednictwa handlowego, tj. różnica pomiędzy kwotą wpływu pieniężnego w postaci przelewu na jego rachunek bankowy, a kwotą wysłaną brytyjskiemu kontrahentowi.

Fiskus zgodził się z przedsiębiorcą. Stwierdził, że jeżeli w istocie przedsiębiorca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pośredniczy jedynie w sprzedaży towarów handlowych, (a więc nie dokonuje ich zakupu i nie staje się ich właścicielem), to przychodem uzyskanym z tego tytułu będzie wartość prowizji, którą stanowi różnica pomiędzy kwotą przelaną na konto bankowe przedsiębiorcy od klienta, a kwotą przekazaną przez niego do kontrahenta z Wielkiej Brytanii tytułem poszczególnych transakcji.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 22 grudnia 2014 r., IBPBI/1/415-1114/14/BK, LEX nr 248769

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego